Lammelårtanker

– en storbarnmammas skråblikk på samfunn, likestilling og hverdagsliv

Fedre sniker seg unna tid med barnet, dreper dyr istedet!

Dersom du er mottaker av kontantstøtte kan du ikke samtidig har barn i barnehage mer enn halv plass uten å miste (deler av) støtten. På den andre siden kan du har foreldrepermisjon og samtidig ha barnet i barnehagen. Logisk? Hva er meningen med å ha foreldrepermisjon dersom den ikke blir brukt til å være sammen med barnet?

Jeg er skuffet over norske fedre som utnytter permisjonen til å tilfredssstille personlige behov. Det heter ikke mannepermisjon, men foreldrepermisjon og fedrekvote. Det handler om å bruke tiden sammen med barnet og bli kjent med det på egne premisser, ikke på mammaens rutiner og føringer. Mannen får ikke permisjon for å realisere seg selv eller for å drepe dyr. «Nav opplyser at den som mottar foreldrepenger må ha omsorgen for barnet, men vedkommende behøver ikke å være den som ha tilsyn med barnet», skriver Aftenposten søndag 19.12.2010. Dette er helt feil, mener jeg, og bør endres på slik at reglene for kontantstøtte også gjelder for mottak av foreldrepermisjonspenger, altså at man ikke både kan motta støtte fra Nav og samtidig bruke barnehageplass samme dager. Barnehageplassen får allerede 14000 kroner per måned i tilskudd og dem som mottar størst utbetaling av permisjonspenger får 38000 hver måned. I løpet av ett år utgjør det mange penger. Det er ikke god samfunnsøkonomi å gi dobbelt tilskudd på en slik måte. Det er viktig å gi fedre lik mulighet til å være med barnet sitt som mor har, derav utvidet fedrekvote, men dersom far i bunn og grunn ikke benytter muligheten til å være sammen med barnet bør han heller ikke få betalt for å være hjemme. Ferie bør han ikke få betalt av statlige tilskudd, kalt permisjonspenger!

Det overrasker meg at fedre oppgir oppussing, fritid og jakt som grunn for å sende barnet i barnehage mens han har foreldrepermisjon, men er glad for at fedrene er ærlige i begrunnelsen for hvorfor de ikke bruker denne verdifulle tiden sammen med ungene sine. Likevel spør jeg meg hvorfor de prioriterer slik? Hva er mødrenes holdninger til fedrenes valg?

I frustrasjon over babymødre som anser seg som hovedomsorgsgiver for sine barn og som tror de har egenskaper som ingen mann kan komme opp mot har jeg tidligere skrevet denne bloggposten: Hva er det med norske babymødre? Jeg har ikke skiftet syn på at det er mange egoistiske babymødre, som muligens har misforstått forskjellen og sammenhengen mellom gener og tilvending til nye oppgaver (å bli forelder) og som derfor vil ha mest mulig permisjon for sin egen del (som de kaller babyens beste). Det er ikke slik at vi er født gode foreldre, det er noe vi blir underveis som vi vokser med oppgaven og lærer oss babyens språk!

Fedre: Ikke vær så dum at du bruker tid på deg selv framfor å være sammen med barnet ditt! Det beste for barnet er å være sammen med deg, ikke barnehagen!

Jeg er skuffet over fedre som sniker seg unna tid med barnet, fedre som dreper dyr i stedet!

Om Anne-Helene

Lammelårtanker er en storbarnmammas skråblikk på samfunn, likestilling og hverdagsliv. Velkommen så mye!

17 kommentarer på “Fedre sniker seg unna tid med barnet, dreper dyr istedet!

 1. UnoW
  20. desember 2010

  Når man velger kontantstøtte, så har man dette fordi men ikke ønsker eller har barnehageplass. At man har foreldrepermisjon og samtidig barnehageplass er derfor mulig og også veldig logisk siden barnehageplass er noe man tidlig søker på for å i det hele tatt ha en plass når permisjonstiden er over.

  Det er jo gjerne slik at barnehagene har frister sine inntak, og misser man denne fristen, så er det ikke mulig å komme inn i barnehagen før neste høst. Mulig man får dette mer fleksibelt når barnehagedekningen er full og det er plasser nok, men slik er det ikke enda.

  Foreldrepermisjonen og spesiellt den delen som pappaen har, er det mye styr rundt. Og slikt styr blir det også naturlig av en ordning som tvinger fedre til å ta permisjon.

  Jeg vil tro at mange fedre som lar ungene være i barnehagen under sin del av permisjonen, i utgangspunktet ikke ville ha permisjon, men er tvunget til å ta den.

  Når man også må betale for barnehageplassen under permisjonstiden, så gjør ikke det saken bedre, for vi menn er enkle og betaler man for noe, så skal man pinadø meg ha valuta for pengene også. 🙂

  Slikt sett, så kan faktisk oppskriften være veldig enkel… Hvis far faktisk er hjemme med barnet og ikke benytter barnehageplassen, så får man refundert penger fra barnehagen ut fra hvor mye av tiden barnet ikke har benyttet sin barnehageplass under permisjonstiden.

  Man kan ha mange visjoner om barnets beste og hvor viktig det er med den tiden pappaer har med barnet, men man kan ikke ha et system som bruker tvang for å iverksette dette. Man må ha et frivillig system hvor foreldrene selv bestemmer hvordan og når de vil bruke sin tid. Pisk har sjelden gjort noe godt, men belønningssystemer derimot fungerer alltid bedre. Men nå er det gjerne slik at venstresiden i norsk politikk, heller tyr til pisken, for de har en inngrodd formening om at folk ikke er i stand til å fatte egne valg.

  Ikke alle pappaer er like og det finnes sikkert de tilfellene hvor det faktisk er bedre å ha barnet i barnehage enn hos pappa i denne påtvugne permisjonstiden 😉

  Liker

 2. lammelaartanker
  21. desember 2010

  Takk for kommentar, Uno W!

  Jeg synes det blir merkelig å si at fedre tvinges til permisjon, som det skulle være reell tvang, det er det ikke. Det er fullt mulig å si nei til permisjonen. Det kan også mor. Mor «tvinges» også til å ta permisjon når hun får barn.

  De fleste er klar over at når man venter, og får, barn må også noen ta seg av det. Jeg er forkjemper av at det ikke skal være en selvfølge at mor skal ha denne oppgaven. Jeg mener at far også skal ta sitt ansvar og jeg klarer ikke se «straffen» i dette, som jeg oppfatter at mange som kaller permisjonen for «tvunget» mener det er. Hvis det er så fælt å ta vare på barnet sitt, hvorfor får man barn da?

  «Jeg vil tro at mange fedre som lar ungene være i barnehagen under sin del av permisjonen, i utgangspunktet ikke ville ha permisjon, men er tvunget til å ta den.» Sitat deg

  Interessant om du har rett i dette. Protesterer fedre mot å ta seg av barnet sitt på en så trassig måte?

  Jeg er uenig i at foreldre skal kunne velge helt hvordan de vil fordele foreldrepermisjonen. Foreldrepermisjonen finnes ikke for å være snill med nyblitte foreldre, men har sammenheng med hva slags samfunn vi ønsker. Den er et politisk virkelmiddel for likestilling. Jeg ser de lange linjene med hva slags posisjon fedre har i familien, hva som kan bli konsekvensene av at fedre er mer delaktige på hjemmebane og i omsorgsoppgaver. Jeg har skrevet noe om dette i «Hva er det med norske babymødre» som linket til over. Vi kan ikke bare tenke ett år framover, vi må tenke hva som er bra for samfunnet, på hvilken måte vi forvalter skattepenger og hva vi får igjen for det. Som du sier: Betaler vi for noe vil vi også ha noe igjen for pengene (lett omskrevet av meg).

  Hva slags belønningssystem ser du for deg og hva skal belønnes?

  Systemet rundt barnehageplasser bør endres. Det er horribelt dersom det er slik du sier at man får barnehageplass lenge før den skal brukes og i tillegg må betale for den. Jeg tenker meg et system med en grense (etter barnets alder) for når man kan søke på bhg-plass og en aldersgrense for hvor tidlig barnet kan begynne. En liten overgangsperiode mellom permisjonsslutt og barnehagestart kan være lurt (der perm.pengemottaker samtidig kan ha barnet i bhg), men ikke mer enn en ukes tid, tenker jeg. Tilvendingen til barnehagen pleier å være 2-3 dager. Om betalingen starter når barnet faktisk begynner i barnehagen forsvinner iallfall fristelsen for å både ha perm og ha ungen i barnehagen (ditt eksempel).

  Liker

 3. UnoW
  21. desember 2010

  Det er nok ikke en reell tvang for å ta ut fedrekvoten heller, men den totale permisjonstiden forkortes med det evetuellt far ikke tar ut.

  Egentlig er dette bagateller, for i Norge har vi uansett verdens lengste permisjonstid, selv uten fedrekvoten iberegnet. I EU har mødrene rett til 14 ukers permisjon, og forslaget om å øke permisjonen til 5 måneder, skapte kaos innenfor samtlige EU land. Ikke minst hva dette ville koste 😉 Bortskjemte er vi 🙂

  Jeg er prinsippiellt imot at det i det hele tatt er snakk om fordeling på mor og far. Jeg mener at dette er noe de enkelte par kan velge selv og fordele fritt innenfor en totalperiode. Totalperioden bør også reduseres, fordi den blir for dyr i det lange løp. Og hvorfor skal den på død og liv være så mye lenger enn i noen av de landene vi sammenligner oss med ? Har vi som samfunn råd til dette når det er så mange andre oppgaver som står i kø og ikke får midler ?

  De mest kritiske, sier da selvsagt at man ikke kan ha det slik, for da vil uansett mor ta hele permisjonen. Det er sikker riktig i enkelte tilfeller, mens i andre tilfeller vil man kanskje se det motsatte. Poenget er at her må vi ikke bruke pisken, men la parene selv bestemme. Det stimulerer også mannens ego, som av prinsipp setter seg på tverke hvis han føler at noe påtvinges 😉

  På grunn av jobb, hadde ikke jeg muligheten til å ta ut fedrepermisjon selv, men jeg tror neppe at barna mine har tatt skade av det. Jeg har kunnet jobbe en del hjemmefra og har både levert og hentet barn på skole/barnehage, ordnet med middag o.l., så vi har hatt mye tid sammen uansett. Om ungene er i barnehagen på dagtid i en permisjonstid, skader ikke i det hele tatt. Ungene trenger sosialiseringen med andre barn, mer enn sosialiseringen med uvillige fedre 😉

  Det jeg sier er at det faktisk ikke er alle som fedrepermisjon passer for i det hele tatt, mens den passer for andre. La nå folk få bestemme det selv i stedet for å tidsregulere slikt.

  Når det gjelder barnehager, så er det faktisk slik at man må søke slik jeg beskrev, og man betaler fra og med august måned, selv om barnet kanskje ikke skal begynne før i desember. Ikke noe fratrekk der i gården. Noe av årsaken er selvsagt bemanningssituasjonen i barnehagen. De ansatte er fast ansatte og har årslønn og man må da ha inntekten fra alle barna hver måned. Derfor blir det slik og det er vanskelig å gjøre noe med, om da ikke staten refunderer pengene direkte til foreldrene for betalt ubenyttet plass. Barnehagen kan i alle fall ikke ta den regningen.

  Belønningssystemet er da ikke vanskeligere enn at en refusjon skjer på samme måten, dersom en far tar barnet ut av barnehagen i f.eks. 4 uker for å ha pappaperm. Husholdningen får dermed refundert barnehage kostnaden og det er lettere å la barnet være hjemme når man vet man får pengene tilbake. Enkelt og veldig greit.

  Har ikke lest den andre artikkelen din enda, men skal ta en titt snart… 🙂

  Liker

 4. lammelaartanker
  21. desember 2010

  Jeg lurer på om total permisjonstid er blitt forlenget for å tilfredsstille høylydte protester mot å «ta permisjon fra mor». For mange er det lettere å godta fedrekvote når mors muligheter for perm ikke reduseres. Begge parter får mer perm.

  Fedres uttak av foreldrepermisjon er blitt større fordi fedrekvoten er innført. Jeg er sikker på at det hadde gått motsatt vei om fedrekvoten ble fjernet. Jeg tror «det passer ikke» ofte er en unnskyldning enn realitet. Det finnes noen yrkesgrupper som har vanskelig for å få vikar, men jeg tror at det oftere handler om motvillige sjefer og muligens usikre fedre som er tryggest på jobben. Om foreldrepermisjonen kunne fordeles som hvert par ønsket tror jeg flere kvinner hadde bosatt seg i husmorrollen og hatt vanskelig for å komme seg tilbake til arbeidslivet, særlig for dem som får barn tett og omtrent ikke rekker å jobbe mellom hver permisjon. På den måten kan vi få generasjoner av unger som har en hjemmeværende mor å se opp til, som ikke ser utdanneslse og yrkesdeltakelse som noe naturlig. Å være husmor er nok.

  Jeg tenker at barn trenger mannlige forbilder. Når fedre blir en naturlig del av barnets liv (ikke bare utenfor arbeidstiden) fra det er baby påvirker det fedres oppmerksomhet rettet mot barna sine på en annen måte enn om de ikke har hatt hovedomsorgen for ungen. De blir en del av barnas liv på en helt annen måte enn om mor får mulighet til å være den ene.

  Jeg tror heller ikke det gjør noen skade på kort sikt hvorvidt permen blir fordelt, men jeg er temmelig sikker på at det tilfører noe positivt om far tar (mye) permisjon. Det som er viktig er at far tar del i ungenes hverdag og tar ansvar, ikke er andreperson i foreldreskapet. Og det er veldig viktig hva vi forventer av oss selv og hva som forventes i det miljøet vi tilhører. Om en dame som får barn blir oppfattet som en dårlig mor hvis hun velger å jobbe fullt tidlig og overlater babyen til far er det et negativt signal som kan bidra til å holde mor hjemme og far ute. Et signal om at vi ikke har reelle valg. Eller at utradisjonelle valg er tøffe å ta fordi samfunnet ikke ønsker det. Det kan være tøft å leve i slike klamme rammer.

  Liker

 5. JR
  20. januar 2011

  Jeg liker posten din, og synest begge to har gode kommentarer.
  Det jeg har bitt meg mest merke i med hele permisjonsdiskusjonen er at det er stort fokus på at far må ta mer permisjon, far må ditt far må datt… MEN ingen har dratt frem den lille detaljen om at far har ingen mulighet til å opparbeide seg rett til sin egen permisjon. Da vi ventet vår lille studerte min kone, vi gledet oss stort og var glade for at termin ble tidlig sommer, da kunne vi begge være hjemme om sommeren og hun kunne gå tilbake til studiene mens jeg var hjemme med barnet.
  Når barnet nermet seg og vi skulle få fylt ut papirer og få ting på plass viser det seg at ingen av oss får noe permisjon av den grunn at MOR ikke har hatt intekt. Jeg har derimot jobbet fult og skulle etter mine beregninger kunne ta ut full permisjon.
  Men neida… Far har ingen mulighet til å opparbeide permisjon, kun MOR.

  Slik jeg ser det, er dette en av de største feilene i foreldrepermisjonen p.t.

  Det er klart at det er mange menn som «sniker» seg unna permisjon, men det er klart at prosenten av menn som ville vært hjemme hadde blitt større om far hadde hatt noen rettigheter også.

  Liker

 6. Lammelåret
  21. januar 2011

  Far har selvstendig opptjeningsgrunnlag som grunnlag for utbetaling av foreldrepermisjonspenger, men som du er inne på avhenger utbetalingen av at mor enten jobber, kombinerer jobb og studier slik at det utgjør 75% eller studerer på fulltid. Årsaken til det vil jeg tro er å sikre mest mulig arbeidskraft i samfunnet og hindre at far er hjemme på «ferie» mens mor tar ansvar for barna. Som samfunn er vi jo avhengig av at flest mulig jobber.

  Har dere godtatt det første svaret gitt av Nav? På meg høres det ut som om dere har hatt krav på permisjon. Hvor lenge er det siden dere søkte?

  http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/regpubl/stmeld/2010-2011/meld-st-6-20102011/10.html?id=625781

  Pkt 10.1.7

  Les mer her!

  Liker

 7. Tilbaketråkk: Å mene er å delta, å velge er en rett « Lammelårtanker

 8. Tilbaketråkk: Krf hyller den hjemmeværende kvinnen med barn « Lammelårtanker

 9. Asta Burrows
  22. juni 2011

  Mannen min to 4 måneder permisjon – og var hjemme med barnet hele tiden 🙂

  Liker

  • Lammelåret
   22. juni 2011

   Høres bra ut!
   Hva slags tilbakemeldinger fikk dere på valget deres?

   Liker

 10. Tilbaketråkk: Hva er det med norske babymødre? Far: Krev din rett! « Lammelårtanker

 11. Tilbaketråkk: Å være mann er å være forvirret, putt dem i en gruppe! « Lammelårtanker

 12. IKB
  10. november 2011

  Riktig JR, fedre har per i dag ingen selvstendig opptjeningsrett, noe som absolutt bør endres. Det vil sikre at flere par kan ta reelle frie valg når de skal fordele permisjonen. Selv om foreldrepermisjon i stor grad er knyttet til holdninger, må vi ikke glemme at økonomi som regel er den avgjørende faktor når man velger hvem som tar ut permisjon. Derfor må vi jobbe med å utvikle systemer som kompenserer for den skjeve fordelingen av økonomiske ressurser mellom kjønnene.

  Lammelåret, du gjør deg mange gode tanker om hva som er best for barnet i denne situasjonen. Hvis barnet skal ha to omsorgspersoner, er det best tjent med å ha en trygg tilknytning til de begge. Forskning viser at grunnlaget for en slik tilknytning hovedsakelig foregår i første leveår. For å skape en trygg tilknytning mellom far og barn, er man derfor avhengig av at barnet tilbringer nok tid med sin far det første året av sitt liv. Skal man tillate et system som fratar barna muligheten til en slik tilknytning?

  Man kan også si at dagens system på mange måter fratar mennene fra sin rettighet til å knytte seg til sine barn. Når det blir vanskelig for fedrene å ta ut permisjon, mister de verdifull tid med barnet som de aldri får igjen.Dette handler om å likestille menn med kvinner som omsorgspersoner.

  Tusen takk for inspirerende mange inspirerende innlegg!

  Liker

 13. Tilbaketråkk: Kvinner med husmoridentitet og yrkesskrekk « Lammelårtanker

 14. Tilbaketråkk: Hva skal vi med menn? | Lammelårtanker

 15. Tilbaketråkk: Pappas valg | Lammelårtanker

 16. Tilbaketråkk: 8.mars 2011, årets eneste dag for damene | Lammelårtanker

Takk for kommentaren!

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Nominasjon til årets mest velskrevne mammablog på www.foreldremanualen.no
Bloggurat
Matbloggtoppen

Twitter-oppdateringer

Sunn fornuft
%d bloggere liker dette: