Lammelårtanker

– en storbarnmammas skråblikk på samfunn, likestilling og hverdagsliv

Tapere blir sittende fast i fylla; ditt ansvar?

Det er ikke lov å reklamere for alkohol i Norge, men dette skjer likevel. Tester av vin og akevitt vises i avisene og uskyldige programmer som «God morgen Norge». Dette er særlig påfallende før jul. Bare Stavanger Aftenblad unngår bevisst å reklamere for alkohol på denne måten. Oddmund Harsvik fra gatemagasinet Klar sendte før jul et brev til de største avisene i Norge, men fikk altså bare ett positivt svar på spørsmål om å frastå fra å reklamere for alkohol. Vin er visst samfunnsnyttig.

Politikere er forbilder og bør holde seg edru i sammenhenger der de representerer partiet, akkurat som at man bør avstå fra alkohol i andre jobbsammenhenger og -sammenkomster. Å være politiker er å være på jobb, å drikke er å være privat. Hva man gjør på fritiden betyr noe når man i yrkessammenheng framstår, eller oppfattes, som et forbilde – særlig for unge mennesker. Når man drikker bidrar man samtidig til å gjøre alkoholforbruk til noe alminnelig, er politikere klar over det? Kristelig folkeparti (Krf) foreslår alkoholfrie samfunnsområder for bevisstgjøring av voksne og deres forhold til alkohol. Blant disse er voksnes samvær med barn og idrettsliv.

 Vi ønsker å bevisstgjøre voksne på når det er greit, og når det ikke er greit å bruke alkohol, sier nestleder i Aust-Agder KrF, Marion Bojanovski

Vi må alle ta ansvar for mengden alkohol som konsumeres. Slik det er i dag kan det være vanskelig å delta i sosiale sammenhenger uten å drikke. Det er gjerne slik at det medfører spørsmål og negativ respons dersom en ikke drikker. Det er visst mer normalt å drikke enn å ikke gjøre det. Hvorfor stilles det aldri spørsmål til dem som drikker om hvorfor?

Generelt drikker ungdom mindre enn tidligere, men de som drikker blir mer beruset enn før. Flere ungdom oppgir at de er avhengig av alkohol. Å være «avhengig av alkohol» trenger ikke bety avhenig i klinisk forstand, det kan like gjerne bety avhengig som i å like å drikke og bli beruset og ikke ønsker å slutte med det. Det er problematisk at ungdom drikker for å glemme vanskeligheter og bedøve seg selv, det er problematisk at unge drikker hver dag. Disse unge menneskene har problemer som strekker seg langt tilbake, men som kanskje først kommer til uttrykk gjennom høyt og bekymringsverdig alkoholforbruk.

Det kan se ut som om tidlig alkoholdebut kan ha sammenhenger med at ungdom faller utenfor skolemiljøet og ikke får jobb. Man kan spørre seg om hvorfor disse barna får problemer på disse områdene. Kan det være at de ikke har fått den oppfølgingen de trenger fra nære omsorgspersoner?

Hilde Pape skriver i et debattinnlegg i Rus og helse at det ikke er tilfeldig hvilke barn som debuterer med alkohol tidlig. Personlige forhold som tidlige atferdsvansker, antisosiale personlighetstrekk og emosjonelle forstyrrelser sammen med foreldre som drikker tett, det å oppleve sviktende omsorg og oppfølging fra foreldrenes side kan være forhold som fører til tidlig debut. Vi bør derfor være oppmerksomme på barn som viser tegn til personlige problemer og ikke automatisk avfeie det som hysteri eller noe som går over av seg selv. Vi bør være årvåkne og si ifra dersom vi ser overstadig berusede voksne sammen med barn og ikke være redde for å bli upopulære, for hvis vi er redde for å si ifra, hvor redde er ikke da barna som lever med en slik voksen?

En ny studie, der hovedpunktene er gjengitt av Aftenposten 23.2.2012, viser at det er sammenheng mellom foreldreadferd i forbindelse  med alkoholkonsum og barnas drikkemønster.

 Vi ser at bare det å ha sett sine foreldre beruset noen få ganger, henger sammen med økt risiko for at barna drikker seg beruset mange ganger senere.

– sier Siri Håvås Haugland, avdelingsleder ved Kompetansesenter rus Midt-Norge og stipendiat ved Institutt for Samfunnsmedisin ved NTNU. Hva er det som får foreldre til å drikke seg beruset i nærheten av barna?!

Den aksepterte alkoholreklamen bidrar til et økt alkoholkonsum. Som på alle andre områder formes vårt syn på hva som er normalt av det media gir oppmerksomhet. Det er derfor ikke uproblematisk at media reklamerer for alkohol, selv om kritikere kan innvende at det ikke er reklame, men «redaksjonell omtale» av produkter! Og forskjellen er bare hvem som får størsteparten av inntektene?

Som samfunnsengasjerte mennesker bør vi begrense alkoholforbruket og være bevisst vår rolle overfor barn og medmennesker slik at vår adferd ikke skaper vanskeligheter for andre. Vi er forbilder og vi påvirker, også når vi ikke ønsker det. Nettopp derfor ser jeg det som viktig at vi lærer oss metoder som gir oss avslapning, som bedrer selvbildet og som gjør at vi tar egne behov på alvor – uten at vi må bruke alkohol for å hente det fram. Jeg ønsker å løse alkoholen fra den forventede virkningen, fordi det allerede finnes andre sunne metoder for å oppnå noe av det samme. Jeg ønsker at vi bidrar til et lavere alkoholforbruk fordi alkohol har en rekke uheldige virkninger. Ved å gjøre det bidrar vi samtidig til at drikkepresset blir redusert og valget blir mer reelt.

****

«Generelt er det tapere på ulike områder i livet som blir sittende fast i fylla» er sitat av Øyvind Horverak, forsker på SIRUS, Aftenposten 28.12.2011 (se link i bloggposten lenger oppe).

Om Anne-Helene

Lammelårtanker er en storbarnmammas skråblikk på samfunn, likestilling og hverdagsliv. Velkommen så mye!

15 kommentarer på “Tapere blir sittende fast i fylla; ditt ansvar?

 1. gamle ugle
  23. februar 2012

  Bare innom for å legge igjen noen spor….

  Liker

 2. Linda C. Hagen
  24. februar 2012

  Jeg har aldri opplevd alkohol i mitt hjem da jeg vokste opp, og mine barn opplever heller ikke det. På nyttårsaften var vi 8 voksne og 18 barn hjemme hos oss og vi «festet» til kl 0430, uten en dråpe alkohol. Mange av de yngste sov innen den tid selvsagt. jeg synes det er kjempeflott at barn kan være sammen med voksne på en sånn måte. Eller at barna kan legge seg uten å tenke på at de voksne blir «rare» og uansvarlige. Det er helt sikkert mange ansvarlige voksne som ikke drikker «så mye» så lenge barna er hjemme, selv om de ligger å sover. Skal man ha fest er det en selvfølge å sende barna til noen andre så lenge.
  Dette var kanskje ikke så mye innspill akkurat, men barn skulle iallefall ikke måtte grue seg til høytider og ferier pga redselen for fyll! Det synes jeg er grusomt at noen barn opplever!

  Liker

  • Lammelåret
   3. mars 2012

   Alkohol forsterker stemningen en allerede har og forventningene er knyttet til flaskens innhold. Altså kan en på samme måte knytte forventninger til det som skal skje (festen) som hvilken effekt alkoholen skal gi.

   Liker

 3. lise
  24. februar 2012

  Det er et viktig tema du tar opp, og i mange tilfeller er det sikkert viktig og riktig at det ikke er alkohol involvert.

  På den annen side finnes det også læring i å bli eksponert – og så får vi jobbe for at det er de riktige mediaene som kaller til seg de «verste» sin fiende.
  Heia de som nyanserer debatten- om det enn innebærer å nøle med å røpe tittelen.

  Liker

 4. Cecilie
  24. februar 2012

  Det er ikke populært å opptre som «sin brors vokter» i dagens samfunn, det meste skal være lov så fremt det ikke er til unødig forstyrrelse for andre. Jeg skriver forstyrrelse bevisst, for om det er skadelig for andre, er ikke like viktig virker det som.

  Jeg tror vi må ta innover oss i enda større grad at vi er alle en del av mange fellesskap, fra de små familieenhetene og til større offentlige sammenhenger, og jo tettere bånd det er mellom oss og de andre, jo større påvirkningskraft (på godt og vondt) har våre ord og handlinger. Jo mer synlige vi er i det offentlige rom, jo mer vil vi påvirke. Vi er gjensidig avhengige av hverandre, og da burde vi også være gjensidig forpliktet til å verne hverandre. Bibelen sier at vi skal holde oss borte fra de ting som vil føre vår bror (neste) til fall, og den holdningen savner jeg endel i dag- at vi uansett hvilken sammenheng vi er i tar hensyn til hverandres ve og vel.

  Og der stoppet hjernen min for denne gangen… ja ja
  Håper du har det godt!

  Liker

 5. Camulen
  24. februar 2012

  Dette synes jeg var et utrolig bra og viktig innlegg! Det er så viktig at voksne tar ansvar, og likedan mennesker med samfunnsmakt i form av yrke, posisjon og tittel.
  Jeg har tenkt en del på dette emnet i det siste. Plutselig har vi to tenåringsbarn, og jeg lurer – og håper! – vi har klart å formidle gode verdier og vaner når det gjelder alkohol.

  Liker

 6. Jenny
  24. februar 2012

  Nå er jeg ikke helt enig i at det er bare tapere som blir sittende igjen i fylla, eller i avhengigheten om du vil. Gjennom jobb har jeg sett mennesker fra alle samfunnslag og med mer eller mindre såkalte vellykkede liv / karrierer ende opp med avhengighet. Noen av dem ressursterke og reflekterte. Andre med reduserte intellektuelle og kognitive evner. Avhengighet kan ramme alle som har for høyt forbruk av alkohol. Uavhengig av samfunnslag, yrke eller personlige ressurser.

  At ungdom med problemer lettere tyr til rus enn ungdom uten problemer er ikke noe nytt under solen. Rus er en effektiv stopper av vonde minner for et lite øyeblikk, og det er undervurdert med et lite friminutt fra vonde minner og tanker. Rusen har alltid en funksjon for de som holder på med det. Men å kalle disse tapere, nei. Dette er ungdom som blir sviktet av sine nærmeste og av samfunnet. Og som finner egne metoder for å takle virkeligheten.

  Liker

  • Lammelåret
   3. mars 2012

   Jeg er helt enig i at det er drøyt å kalle noe tapere og jeg stusset selv da jeg så formuleringen til Øyvind Horverak. Jeg er også enig med deg i at folk fra alle samfunnslag kan bli avhengig av alkohol, særlig dersom de er i et miljø der det er vanlig å drikke.

   Alle som har ansvar for barn kan også påvirke hvordan ungene mestrer vanskelige ting, men mange av disse unge som har et bekymringsverdig forhold til alkohol har ikke gode forbilder. De lærer på mange måter å bruke alkohol hjemmefra.

   Så derfor tenker jeg at vi må lære unger å snakke slik at de kan få ut frustrasjonene uten å ruse dem bort. Det som løses med rus er i virkeligheten heller å tilføre et nytt problem.

   Jeg synes også det er en skam for samfunnet at vi ikke klarer å fange opp og gi flere et bedre utgangspunkt ved f.eks å sørge for at de klarer seg på skolen. Mestrer en ikke skolen og det sosiale kan det være starten på en nedadgående spiral.

   Liker

 7. annebloggen
  24. februar 2012

  Jeg liker personlig å ta et glass vin (og faktisk også en liten akevitt til jul), men jeg er veldig enig i mye av det du skriver. Hver ting til sin tid.

  I speidersammenheng avstår vi helt fra alkohol. Det er helt utenkelig at vi voksne skulle ta et glass vin på en hyttetur med speiderne. Jeg har gått ut fra at dette gjelder for alle som drar på turer eller har helger sammen med ungdom i ulike organisasjoner, men sånn er det kanskje ikke?

  Liker

 8. villkatta
  24. februar 2012

  Eg tykkjer dette er bra skrive og det er eit viktig tema du tek opp. Ingen born burde frykte fylla hjå vaksne, men desverre er det ofte tilfelle. Vaksne burde, som du skriv, vere trygge og gode førebilete for dei små.

  Men eg er heller ikkje einig med at det er taparar som verte hengjande i fylla. Avhengighet kan ramme alle, slik Jenny skriv. Eg har sjølv opplevd traumer som born, og i nokre år i tenåringsalderen, flykta eg i rus. Å kalle andre som har opplevd det same som meg som taprar tykkjer eg vert feil.

  På ein måte er eg takksam for den vonde opplevinga eg har hatt som lita. Det gjer at sonen min i det minste veks opp i ein heim utan alkohol og eg har fokus på kva eg skal gjere for å gi han ein trygg og god oppvekst.

  Liker

 9. Cecilie von der Ohe
  24. februar 2012

  Jeg synes det er altfor mye skjult og indirekte alkoholreklame i media. Man trenger ikke vinambefalinger på God Morgen Norge eller å lese vinspalter i avisen for å velge seg en god rødvin til fredagsmiddagen. På vinmonopolet får man dessuten utmerket hjelp til å velge riktig drikke til det man skal spise. Jeg lurer også på hvilken rolle forfatterne av vinspaltene har i forhold til alkoholprodusentene. Personlig har jeg noen viner jeg varierer blant.

  Cecilie

  Liker

  • Lammelåret
   3. mars 2012

   Jeg lurer også på hvor mye/hva avisene får for å omtale vin.

   Liker

 10. Ellen
  3. mars 2012

  Takk for link til viktig innlegg!
  Jeg er enig med deg i det du skriver i bloggen min om fokus på gutter. Absolutt. Viktig med fokus på alle disse aspekter!

  God lørdagkveld til deg!

  Ellen

  Liker

 11. Tilbaketråkk: Sosialt akseptert drikkepress? | Lammelårtanker

Takk for kommentaren!

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Nominasjon til årets mest velskrevne mammablog på www.foreldremanualen.no
Bloggurat
Matbloggtoppen

Twitter-oppdateringer

Sunn fornuft
%d bloggere liker dette: