Lammelårtanker

– en storbarnmammas skråblikk på samfunn, likestilling og hverdagsliv

Legg ned barneskolen!

Grendeskolen med mindre enn fem elever på hvert trinn er mer eller mindre historie, kan det se ut som.

Barneskoler legges ned, er det virkelig ikke en spøk? Jeg vet om noen som jubler, for uten skole er alt bare…   fantastisk, ikke sant?

Lærerutdannelsen spesialiseres mer og mer, og lærere som kan alle fag går etterhvert ut skolen og inn i historiebøkene. Jeg vet ikke om det er positivt, for det er jo sånn at fagene henger sammen og at lærdom i ett fag forplanter seg til lærdom i et annet. Det minner meg litt om sykehus som er så spesialisert at alle som jobber på èn spesialavdeling tolker pasientens symptomer som tilhørende deres avdeling, helt uten blikk for at en samling symptomer kan høre hjemme i mange diagnoser. Hvordan skal en lærer som bare har fått utdannelse rettet mot visse fag, kunne gi god nok undervisning i andre fag? Det er vel ikke slik at man ser for seg at det er tilgang på vikarer med spesialkunnskap innenfor ethvert fag?

Jeg ser noen tegn til at store skoler foretrekkes fremfor små skoler, av politikere (forstår de fag eller bare økonomi?), men også av fagpersoner. Hva foretrekker ungene?

2013-09-01 11.55.33

Det du fokuserer på, ser du best. Hva ser du?

Rakel K. Rohde Næss er programkoordinator ved Høgskolen i Vestfold. Hun sier til Tønsberg Blad at større skoler gjennomgående har bedre resultater enn små skoler. Læring er selvsagt den viktigste oppgaven til skolen, men det sosiale miljøet betyr også mye for læring.

Hvordan påvirkes enkeltpersoner, som er en del av et større skolesystem? Er det virkelig bare fordeler med å sentralisere skolene?

Det er lett å tenke seg at en liten skole er bra for unger, fordi det er lett å bli sett og hørt. Barnegruppene er små og oversiktlige og miljøet lett å gjennomskue. Det er viktig for å avdekke mobbing. Jeg tror kanskje det er lett å idyllisere småskolene? Med litt mer tankegang er det lett å forstille seg at det kan være problematisk å tilhøre en liten skole, fordi det er få unger å «velge mellom», som kan gjøre det vanskelig å finne sin (beste)venn. Ikke alle unger mestrer et lite miljø, og for noen blir det problematisk med et stort miljø.

Når jeg tenker nærskolen, som i mange tilfeller er barneskolen, er det ikke bare undervisningen jeg tenker på. Jeg tenker på tryggheten som ligger i å komme seg til og fra skolen på egenhånd, på skolens rolle i barnets identitet og tilhørighet. Jeg tror den er knyttet til det lille miljøet for små barn. Store skoler tror jeg kan virke skremmende for små barn og utrygghet er ikke akkurat læringsfremmende. Hva tror du om dette?

Hva må til for at hjulene skal gå rundt?

Hva må til for at hjulene skal gå rundt?

Å velge hvilken skolekrets man vil bosette seg innenfor er derfor ikke en enkel oppgave. Rohde Næss sier til Tønsberg Blad at ledelsen er den som har størst påvirkning til læremiljøet. Derfor er det min konklusjon at dersom du vurderer å flytte til en kommune som har flere aktuelle skoler, kan det være lurt å sjekke ut skolenes fagmiljøet som ett av flere tiltak før du velger.

Rohde Næss sier at læreren må være mer fokusert på gruppa, og mindre på individfokusert læring, og at elever selv skal kunne definere hva de kan og trenger å kunne mer. Akkurat den uttalelsen synes jeg er noe merkelig. Krever det ikke et refleksjonsnivå og bevissthetsnivå som er uvanlig for et lite barn? Hva tenker du om det?

Når små skoler blir lagt ned innebærer det ofte at flere unger må skysses til skolen. Jeg synes det er en negativ utvikling, både med tanke på miljø og ungenes aktivitetsnivå. Det bidrar til å gjøre ungene passive. Alternativt kan det lages et egnet sted en viss avstand fra skolen slik at ungene må gå et stykke. Fysisk aktivitet som en selvfølgelig ting, er noe vi må bidra til alle sammen, det er ikke bare et kommunalt ansvar, men også et privat. Vi kan ikke forvente at alle privatpersoner tar ansvaret, som samfunn må vi også vise omsorg og ta hensyn til dem som ikke blir hjulpet hjemmefra. Sammen er vi sterkere. Eller hva? Er det ikke summen av enkeltpersoners valg som former allmenne forventninger og som styrer hva «alle andre» gjør?

**

Hvilke erfaringer har du med små og store skoler?

**

Artikkelen jeg referer til finner du i Tønsberg Blad mandag 23.september 2013, den ligger også HER, men krever abonnement for å få lest.

**

Bloggen har egen Facebookside, om du vil like bloggen min, blir det enkelt for deg å få tilgang på nye innlegg, når du likevel er på Face-en. Du kan også følge bloggen via Bloglovin’ eller via wordpress-systemet (sjekk forsiden). Velkommen så mye! Del og kommenter innlegg du liker, blir irritert av eller sint av! På Facebook deler jeg også lenker til interessante artikler og innlegg skrevet av andre. 

Om Anne-Helene

Lammelårtanker er en storbarnmammas skråblikk på samfunn, likestilling og hverdagsliv. Velkommen så mye!

7 kommentarer på “Legg ned barneskolen!

 1. annebloggen
  24. september 2013

  Dette er en sak med mange sider. For det handler ikke bare om størrelse, men om organisering, fagkompetanse, bygninger og mye annet. Mitt barnebarn skal begynne på en helt ny (ikke påbegynt enda), stor skole om to år. Jeg tror det blir fint. Bygningen er tegnet sånn at hvert kull har sine innganger, toaletter og garderober. Uteområdet er delt inn i ulike soner. Skolen vil ligge helt nært opp til fantastiske turområder. Jeg håper og tror at en slik skole vil tiltrekke seg flinke fagpersoner og at det vil bli et positivt og godt miljø. Jeg tror også på det du sier om flere venner å velge imellom. Jeg gikk selv på en liten og gammel skole.Vi hadde verken gymsal eller skolekjøkken. Det var fint det også. Men svært avhengig av lærerne. På en liten skole kan personalsituasjonen bli veldig sårbar.

  Gode lærere som brenner for jobben, er faglig flinke og har respekt for ungene er det viktigste uansett størrelsen på skolen, tror jeg.

  Liker

  • Lammelåret
   24. september 2013

   Viktig innspill!

   Jeg vet om folk som har flyttet til et bestemt boligområde bare for at ungene skulle få gå på en liten lokal skole, så det er tydelig en holdning om at smått er bra for små. Lurer litt på hva som ligger til grunn for det?

   Skolebygget barnebarnet ditt skal starte på hørtes spennende ut!

   Liker

 2. terjebjornstad
  24. september 2013

  Jeg har blandede følelser for små skoler. Det positive er at alle kjenner alle, og man får bedre kontakt mellom foreldre, lærere og skoleledelse.
  Det føles trygt at skolen og elevene er i samme nærmiljø.

  Etter å ha hatt to barn gjennom liten barneskole har vi dessverre også opplevd baksiden. Små skoler er mer sårbare enn større skoler.

  Eksempel: Lærermangel: Det var bevilget penger, men ingen lærer ville jobbe ved den lille skolen. En av klassene var derfor uten kvalifisert lærer over flere år. Rykter om alvorlige intriger på lærerværelset og langtidssykdom som følge av dette. Påstander om dårlig ledelse. … For å nevne noe.

  Etter barneskolen fortsatte barna mine på hver sin store ungdomsskole. Jeg ble veldig overrasket over hvor profesjonelt og veldrevet de store skolene var! De store skolene fungerte kjempefint også sosialt.

  Jeg ville ikke vært bekymret over at barn på småbarnstrinnene blir busset til en større skole. – Men det finnes nok ikke noe fasitsvar på dette.

  Liker

  • Lammelåret
   25. september 2013

   Små skoler kan man finne på små steder, men også på større steder. Jeg vil tro at problemet med de små stedene er liten tilflytning og få arbeidsplasser som ikke tilhører skole-/omsorgssektoren, slik at det kan bli vanskelig for par der den ene ikke har relevante arbeidsmuligheter. Sånn sett begrenser det hvor friske krefter som er tilgjengelig og dermed hvor fornyet et fagmiljø kan bli. Jeg tror ikke det er sunt å bo eller jobbe i for lukkede miljøer – heller ikke fagmiljøer.

   Da blir det annerledes med større kommuner, som jeg vil tro i større grad har mulighet til å gjøre seg attraktive for nye lærere, kanskje det blir en positiv konkurranse om de beste ressursene? Noe gjennomtrekk er sunt. Eller kanskje det blir for internt med en liten skole, uansett?

   Liker

 3. John Olav Ytreland
  24. september 2013

  Enig i at det kan være både positivt og negativt, men jeg tror det er mest positivt med store skoler. Jeg har bl.a. jobbet i Tokke, en kommune med drøye 2000 innbyggere. De har 5 barneskoler og 5 barnehager, og den største skolen (en 1-10 skole) er i kommunesenteret. Det var en skole til, men den ble lagt ned bare et par år før jeg flyttet til kommunen (tror de hadde 5 elever). Det tok mange år med lave elevtall å få den lagt ned. Mens jeg var der ble det kjempet om en av de andre bygdeskolene. Jeg tror den hadde 8 elever og politikerne våget ikke trosse den sterke motstanden i denne bygda. Det var generelt en sterk skepsis mot alt som foregikk i kommunesenteret. Ingen av skolene er mer enn en 20 minutters busstur unna kommunesenteret. Foreldrene mente det var en urimelig lang vei til skolen, men jeg ser ikke problemet. Jeg synes det er galskap at en kommune med relativt korte avstander, og som sliter med økonomien, skal holde liv i så mange skoler. Resultatet blir at alle skolene har for lite budsjett. Når miljøet blir så lite, vet jeg ikke om det er en fordel lenger. De sliter dessuten med å skaffe kvalifiserte lærere, for ikke så snakke om spes.ped.

  Jeg synes nabokommunen Fyresdal (1300 innbyggere) hadde gjort noe fornuftig. De la ned alle bygdeskolene, og satset stort på en sentral skole. Jeg var der på et jobbintervju en gang og ble imponert over det de hadde fått til.

  Jeg lurer også hvordan det er å omstille seg fra en skole der du kanskje er den eneste på ditt trinn til en stor klasse med mer uro. På de fleste av disse småskolene i de kommunene jeg har jobbet i har for øvrig rektoren vært ufaglært også.

  Liker

  • Lammelåret
   25. september 2013

   Ulempen med skyssing av ungene er forurensning og passivisering av ungene (fordi de ikke kommer seg til skolen med bein eller sykkel), men det skal ikke mange meter til før foreldre kjører ungene sine likevel, så jeg vet ikke helt hvor stor rolle avstanden betyr for flertallet når det kommer til fysisk aktivitet. Min mening er at mange foreldre er slappe på dette området, og tenker lite helhetlig.

   Historien din høres utrolig ut, kommuner som sliter med økonomien og tviholder på miniskoler når det er kort vei til neste skole, det er vanskelig å forstå rent praktisk. Tror nok at det henger mye følelser i dette!

   Liker

 4. frumeyer
  26. september 2013

  Jeg har faktisk gått på grendeskole som ble nedlagt… Synes det var topp! Kunne gå til skolen, kjempebra oppfølging av læreren.

  Men må kommentere på ‘Rohde Næss sier til Tønsberg Blad at ledelsen er den som har størst påvirkning til læremiljøet.’

  Ifølge Hattie (som er læringsforskerguru) som har tatt og oppsummert 800 meta-analyser av læringsrelevante
  ”grep” basert på 52 000 studier med 83 millioner elever . Han fant ut at skoleledelse hadde lite eller ingen betydning. Det som har mest og si er faktisk læreren….

  Men såvidt jeg vet er det ikke sett på den hjelpende faktoren ledelsen kan være eller ikke være for læreren. Synes uansett at det var en underlig formulering fra Rohde Næss… For hva tror du har mest og si, en støttende inspektør eller en dyktig lærer?

  Og at eleven skal kunne ta gode læringsmessige valg på barneskolen – kremt… Jeg håper at Frk. får en lærer som ser henne som et individ ikke bare som en del av gruppa. Og det er faktisk pålagt med individuell oppfølging av elevene!

  Liker

Takk for kommentaren!

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Nominasjon til årets mest velskrevne mammablog på www.foreldremanualen.no
Bloggurat
Matbloggtoppen

Twitter-oppdateringer

Sunn fornuft
%d bloggere liker dette: