Lammelårtanker

– en storbarnmammas skråblikk på samfunn, likestilling og hverdagsliv

.. men kroppen er ikke min egen..

Problematisk legestand

At legegjerningen er mer enn fag er ingen skjult hemmelighet. Det er ikke få historier jeg har hørt om pasienter som har så redusert helse at de ikke lenger kan jobbe, men som møtes med en henvisning til noe helt annet enn det de kom for. Eller leger som ikke «tror» på diagnoser og derfor unnlater å gjøre jobben sin. Legers makt er stor nok allerede, hvorfor ønsker Krf at den økes ? Bedrer det kvinners helse at hun kan tvinges til å bære fram et barn hun ikke ønsker?

Som samfunnsengasjert skribent kan jeg ikke nøye meg med å himle med øynene, for snakk om systematisert krenkelse av kvinner! Vi skal ikke lenger kunne stole på fastlegen, men må kjøre han gjennom googlekverna før vi velger, eller før vi kommer til han i dypeste fortvilelse. Legen skal kunne nekte å henvise til abort av overbevisningsgrunner. Som kvinne og pasient trenger jeg å bli overbevist om at legen jobber for meg, for min helse!

Leger skal få slippe å hjelpe kvinner i livskriser. Leger skal få slippe å ta ansvaret sitt. Leger skal få stille seg høyere enn sårbare pasienter. Leger skal få slippe å være leger, spør du meg! For dersom du som lege ikke vil gjøre de oppgavene som tilhører jobben din, så er du ikke kompetent til å gjøre jobben din og da må du finne deg noe annet å gjøre!

Mannen gjør kvinnen gravid – og slipper unna med det

I debatter om abort ser jeg aldri mannen nevnt. Hvorfor ikke? Ingen kvinne blir gravid uten en mann. Ingen kvinne trenger å utføre abort dersom en mann ikke gjør henne gravid! Hvorfor er ikke kondom nevnt en eneste gang i disse debattene? Det kan virkelig ikke være slik at gutter og menn skal kunne gjøre hva de vil uten at det får konsekvenser, mens kvinner må bære følgene – og i tillegg bære belastningene fordømmelser og moralisering medfører. Vi som er foreldre til gutter har en viktig jobb å gjøre for at holdningen skal endres. Det er åpenbart helt nødvendig.

Hvorfor nevner ikke menn som diskuterer abort sitt eget ansvar med ett ord? Hvorfor handler det alltid om kvinnen og hvorfor skal den gravide måtte bære fram barnet «så hun lærer å ta ansvar»? Jeg trodde at kvinner bare ble gravide dersom en mann gjorde sitt, så feil kan man ta.. for det høres vitterlig ut som om kvinner blir gravide og søker abort i ren kjedsommelighet.

Den som er bekymret for høye aborttall bør ta en prat med landets menn og kreve at dem tar ansvar. Det er ikke utelukkende et kvinneansvar, et kvinneproblem. Den norske abortdebatten bærer preg av gammeldagse holdninger, av liten respekt for det fødte liv og mer for det ufødte, fullstendig blottet for tanker om hva slags liv som venter et ufødt barn av en mor som er tvunget til å føde det. Det er ufattelig at abort som en rett faktisk diskuteres i visse kretser!

Bare et kvinneliv – ikke mer

Det er mange grunner til at kvinner velger abort og det i seg selv er ikke et uttrykk for at kvinner ikke tar ansvar, tvert imot. Man kan vite med seg selv at man ikke kan ta seg av et barn (til), eller at mannen som har gjort henne gravid ikke er god for barnet. Eller at svangerskapet innebærer såpass forringet helsetilstand hos mor at det eneste forsvarlige er å ta abort.

Kvinners liv skal ikke være underlagt en manns meninger, for det er ikke til å komme bort fra at fastleger flest er menn. En manns samvittighet skal ikke være en kvinnes byrde! Så lenge det er min kropp, er det mitt liv. Så lenge det er mitt liv, skal ingen andre enn meg få bestemme over det. Systematiske overgrep mot kvinner skulle være et passert stadiet i Norges historie, jeg vil ikke tilbake dit!

Jeg kan ikke godta at menn skal få bestemme over min kropp uten at jeg får bestemme over han og hans fremtid! Det er selvsagt helt urimelig!

Jeg kan ikke godta at min lege, som jeg skal kunne ha et fortrolig forhold til, skal kunne behandle meg uverdig ved å  bestemme hvordan jeg skal leve mitt liv. Han får holde seg til sitt eget.

Nei til reservasjonsmuligheter for fastleger til å henvise pasienter til abort! Ja til selvbestemt abort! Ja til makt i eget liv – også for kvinner!

**

Jeg er ikke den eneste som engasjerer meg i denne retten fastleger får til å si nei til kvinner i krise som søker abort. Les også Susanne Kaluza – Åpent brev til alle landets stortingsrepresentanter (her finner du en bra lenkesamling over temaet), Vampus – Reservasjon mot rettigheter?, motionocean-Siv – Retten til selvbestemt abort, maddam – en moralsk reservasjon 

Jeg anbefaler også innlegget Skriv brev: Et frimodig forsvar for samvittighetsfriheten. –

**

Hva mener du?

Innlegget er selvstendig, men er også et bidrag i en politisk bloggaksjon, initiert av Susanne Kaluza, les mer om aksjonen #minkropp hos Susanne. Del innlegget om du synes mange burde lese det!

**

Mine tidligere innlegg under samme tema: Senabort: En privatsak eller et samfunnsansvar?, Uvelkomne liv,

Er du ny her og liker det du leser? Du kan følge bloggen min på flere måter, som å like den på Facebook, via Bloglovin’ eller via wordpress (klikk deg til forsiden av bloggen og let). Velkommen!

Om Anne-Helene

Lammelårtanker er en storbarnmammas skråblikk på samfunn, likestilling og hverdagsliv. Velkommen så mye!

85 kommentarer på “.. men kroppen er ikke min egen..

 1. Tilbaketråkk: Åpent brev til alle landets stortingsrepresentanter « Susanne Kaluza

 2. Tilbaketråkk: Bloggaksjon: Ikke gi fastleger rett til å reservere seg mot abort | Magnhilds antiblogg

 3. Heidi
  6. oktober 2013

  «Leger skal få slippe å hjelpe kvinner i livskriser. Leger skal få slippe å ta ansvaret sitt. Leger skal få stille seg høyere enn sårbare pasienter. Leger skal få slippe å være leger, spør du meg!»

  Nei, leger skal få slippe å drepe – eller ta del i den prosessen. Leger skal få slippe å handle imot det som for en del var motivasjonen for å blir leger i utgangspunktet: redde liv og hjelpe mennesker. Leger skal få lov til å handle etter egen samvittighet, slik resten av oss har rett til. Og vi skal få lov til å beholde dyktige leger som ellers ikke kunne blitt i yrket sitt nettopp på grunn av abortsaken. Det er det dette handler om, ikke om å gi menn mer makt. Det handler om å finne løsninger som alle kan leve med, og jeg finner det forstemmende at såpass mange ikke klarer å forstå hvilken belastning det er for reservasjonslegene å måtte ta del i noe som går rett imot deres samvittighet på et så grunnleggende plan. Vi snakker om liv og død, vi snakker om hva et menneskeliv er verdt, vi snakker om hva et menneske er. Det er for store spørsmål til å avfeies kun ved å henvise til retten til selvbestemt abort, for kvinner som fortsatt ønsker å ta abort, vil fortsatt ha mulighet til det. Reservasjon er tross alt ikke noe nytt, men en etablert praksis som har fungert godt – som regel har helsesekretærene ordnet opp i dette før pasienten engang har måttet ha denne samtalen med legen sin. For min del vil jeg foretrekke en lege som har reservert seg, slik at jeg aldri vil måtte forholde meg til å få abort fremstilt som et mulig alternativ.

  Ja til samvittighetsfrihet!

  Liker

  • Lammelåret
   6. oktober 2013

   En lege som ikke har skjønt at yrket handler om både liv og død, har ikke fått med seg mye. Det er svært liten del av helsevesenet som ikke dreier seg om døden, på en eller annen måte.

   Hva slags motivasjon er det: Å påtvinge sårbare mennesker egne verdier og prinsipper? Det er maktovergrep.

   Jeg vil at legen bare skal være lege, jeg vil slippe å undersøke hva han mener om diverse ting før jeg velger fastlege. Valg av fastlege er dessuten noe som ikke er gjort med fem tastetrykk, men det er altså helt greit å sende den gravide, fortvilede ut på legejakt?

   Ser du virkelig ikke problemene det kan skape for enkeltmennesker, og deres pårørende/familie, dersom legen skal kunne trumfe sine holdninger gjennom og overstyre pasientens ønsker? Er du imot abort på generelt grunnlag i alle tilfeller? Er det tilfeller der mors liv og helse står over det ufødte livs?

   Ser du at det kan bli problematisk om mange fastleger reserverer seg?

   Liker

   • Heidi
    7. oktober 2013

    Som nevnt har dette vært etablert praksis lenge, men du skriver som om dette er noe nytt, mens all den tid dette har vært etablert praksis, har det vært ytterst få klager over legenes og helsevesenets håndtering av disse sakene. Motstanden mot reservasjonslegene fremstår som krisemaksimering. Ikke minst er det høyst usannsynlig at antallet reservasjonsleger vil øke drastisk, og dersom det skjer,er dette noe som vil fremskynde nye løsninger, for med unntak av KrF er ingen av de borgerlige partiene imot selvbestemt abort. Jeg vil også minne om at da abortloven ble innført, var det med motstand i befolkningen som helhet, og det var en situasjon der Stortinget pålå leger en helt ny oppgave som sammen med aktiv dødshjelp er blant de mest etisk intrikate spørsmålet en lege kan stå overfor. Reservasjonsretten ble slik nødvendig og derfor etablert, og vissheten om denne muligheten har gjort at leger som ellers ikke kunne blitt leger, tok den utdannelsen. For selvfølgelig vet man at legegjerningen berører liv og død, men man kan ikke ta for gitt at de som er utdannet for å fremme helse og redde liv skal stille seg beredt til å å ta liv. Det at reservasjon er etablert som mulighet, gjør det derfor også urimelig å hevde at leger som fortsatt ønsker å beholde den ikke gjør jobben sin, for den nye regjeringen innfører altså ikke her noe nytt, men omgjør den rødgrønne regjerings omgjøring av etablert praksis.

    Jeg ser at reservasjon kan skape potensielle problemer, men jeg vet at det har vært få av disse i praksis nettopp fordi personalet på de gjeldende legekontor har jobbet for å unngå det.

    Jeg er imot abort på generelt grunnlag, kort sagt fordi jeg mener det er galt å drepe når det kan unngås, og liv er en verdi, som fordi det er en absolutt verdi, står over alle andre relative hensyn. Der graviditeten truer mors liv, står to liv mot hverandre, og man må derfor velge ett liv over et annet.

    Når leger reserverer seg mot å henvise pasienter til abort, er det ikke for å påtvinge andre egne verdier, eller for å gjøre det vanskelig for kvinner å gjøre det de har juridisk rett til, men legene avstår fordi de selv ikke kan delta i noe de mener er grunnleggende galt. Og noe som står i rak motsetning til gjengs forståelse av legegjerningens formål,nemlig å fremme helse og redde liv.

    Sluttvis vil jeg kommentere dette med «maktovergrep», for i tilfellet abort, med Norges liberale abortlovgivning, er det kvinnen som er makthaveren. Vi er vant til å forholde oss til som kvinnen som den undertrykte, men i tilfellet abort har hun en juridisk mulighet til prioritere egne interesser på bekostning av en annens moralske rett til liv. Det finnes ikke et større overgrep enn å ta en annens liv. Ikke for det, overgrepsretorikken gjør mer for å hete opp debatten enn å overbevise meningsmotstanderne.

    Liker

    • Trond
     7. oktober 2013

     Er du i mot aborten om kvinnens liv og helse står i fare? For da vil legen i så fall sende kvinnen og mest sannsynlig også barnet i døden.
     Jeg mener at det er bedre at abort er lovregulert enn ulovlig, for da vil kvinner finne alternative løsninger i desperasjon og vil kanskje ikke tenke over at det kan ha uheldige utfall og grusomme konsekvenser.
     Jeg tror ikke reservasjonen vil ha veldig store konsekvenser.
     Men reserverer leger seg mot å skrive ut prevensjonsmidler, så kan det nok hende at aborttallene stiger kraftig. Jo nærmere null, jo bedre.

     Liker

    • Lammelåret
     7. oktober 2013

     Heidi!
     Reservasjonsretten er ny, det er derfor den diskuteres. At leger har byttet bort slike ubehagelige oppgaver i lengre tid gjør meg enda mer sikker på at det er på tide med et oppgjør, eller en bevissthet rundt disse spørsmålene.

     At det har vært få klager sier ikke nødvendigvis så mye, for det skal en del til før folk tør stå fram med krenkelser de har vært utsatt for. Å bli møtt med et nei, kan gjøre skammen større. Dessuten skal det stort mot til for å tørre å kritisere den man er avhengig av.

     Jeg er opptatt av at man ikke kan løsrive fosteret fra moren. Fosteret er ingenting uten sin (liv)mor, men mors liv er noe uten fosteret. Jeg forundrer meg stadig over (enkelte) kristnes syn på at alt liv er hellig og at det tilsynelatende er mer verdifullt enn det fødte liv. For hva vet man om hva slags liv et barn får, dersom mor ikke er i stand til å ta seg av det og heller ikke får den hjelpen hun trenger? Er det er verdig liv?

     Jeg mener at vi må gjøre det vi kan for at folk skal få et verdig liv og at den som føder et uønsket barn ofte kjenner seg og sin situasjon så godt at hun forstår hva hun kan tilby – som en del ganger ikke er et verdig liv.

     Når dette er sagt så er jeg helt med på at vi må se nærmere på hvorfor folk tar abort og hva som ligger bak det. Uten at jeg har personlig erfaring med det, så kan jeg likevel nevne Amatea, som er en rådgivningstjeneste for gravide som ikke vet om de vil beholde eller ikke. Denne typen veiledning og støtte tror jeg er svært betydningsfullt for dem som trenger det. Å ha noen å snakke med, er ofte alt som skal til for å ta den riktige avgjørelsen.

     Jeg skulle ønske at de kristne som er veldig opptatt av å verne alt liv så lenge det ikke truer et annet, var mer opptatt av livskvalitet og verdighet enn jeg har inntrykk at er fokuset.

     Takk for en fin utfylling av din første kommentar!

     Liker

     • Ayla
      7. oktober 2013

      Lammelåret!Reservasjonsretter er IKKE ny. Jeg kjenner en lege som har reservert seg mot dette helt siden hun begynte sin legepraksis.(9 år siden).

      Liker

      • Lammelåret
       11. oktober 2013

       Jeg vet også om folk som sniker seg unna visse arbeidsoppgaver, jeg synes ikke det er greit.

       Liker

     • Ayla
      7. oktober 2013

      Reservasjonsretten*

      Liker

     • Heidi
      7. oktober 2013

      Jeg er opptatt av livskvalitet og verdighet, men før man kommer så langt, må det være et liv til stede som kan romme disse tingene. Når man først begynner å tenke tanken om at død kan være å foretrekke fremfor liv, åpnes døren til en lang rekke ubehageligheter, deriblant eutanasi. Og da ikke bare av syke og lidende, men det finnes forsvarere av abort som hevder at også fødte barn bør kunne «aborteres» fordi de fortsatt ikke er selvstendig levedyktige. Tanken er grusom og en de fleste vil ta avstand fra, men så ser man på argumentasjonsrekken, og den er ikke mer enn en logisk videreføring av konvensjonelt abortforsvar. Det er der det virkelig begynner å bli ubehagelig.

      Jeg setter ikke det ufødte liv over det fødte, men jeg likestiller dem. Selv om forsteret er i mors kropp, er de likevel to forskjellige mennesker; det er et biologisk faktum. Om man er vant til å tenke på fosterlivet som mindreverdig, forstår mange likestilling som en vurdering over det fødte, men slik er det ikke. (Ikke ulikt hvordan noen menn reagerer på feminisme …) Når jeg prioriterer fosterlivets liv fremfor morens frihet, er det fordi liv er absolutt og frihet er relativt. I dette tilfellet er adopsjon en mulighet etter svangerskapet, og hun kan få tilbake friheten, mens et liv er tapt for godt. Og liv veier ikke bare tyngst fordi det er absolutt, men fordi det rommer alt annet, som jeg skrev over.

      Man vet aldri hva slags liv barnet får. Det kan være en lang serie prøvelser eller det kan være det motsatte, og om det så er førstnevnte, vil død likevel være et større offer og et større onde enn lidelse. Om den enkelte mener noe annet om eget liv, har man her et valg, hvorenn vanskelig, men vi skal ikke kunne ta det valget for hverandre. Akkurat dette har faktisk med livskvalitet å gjøre, for hvor stor glede kan vi oppleve om vi ikke kan være trygge på at våre medborgere anser vårt liv som av verdi? Hvordan skal vi kunne stole på hverandre og samarbeide? Og hvor blir det av empatien?

      Abort gjør ikke bare skade på fosteret, men det skader alle involvert, fordi det frarøver oss anerkjennelsen av andres verdighet. Slik også rasisme ikke bare skader de gruppene som nedvurderes, for nedvurdering av menneskeliv får alltid ringvirkninger.

      Forresten, når man ser på tilbudet rundt om i verden rettet mot unge mødre, kvinner som har tatt abort, kvinner som har mistet barn o.l., er majoriteten av disse drevet av kristne kirker/organisasjoner, så det er ikke slik at kristnes engasjement stopper ved livsvern.

      Liker

     • Stine
      8. oktober 2013

      Jeg vil jo si at kristne i aller høyeste grad er opptatt av å verne liv. Man ønsker ikke å ta liv, fordi det er ubekvemt for mor å fostre opp barnet – eller adoptere det. Nesten alle som blir gravide har forstått hvordan det skjer, og gidder bare ikke beskytte seg. Og så skal staten komme inn og ta livet….?

      Liker

      • Lammelåret
       8. oktober 2013

       Stine: Hvis du tror det handler om at kvinnen ikke gidder å beskytte seg: Hvorfor snakker du ikke om menn som ikke «gidder» å bruke kondom? En kvinne blir ikke gravid av å dusje, som en annen kommentator skrev her.

       Du får det til å høres ut som et spørsmål om å gidde å få barn eller ikke – det sier meg at du ikke har skjønt noe særlig..

       Liker

     • Berit
      9. oktober 2013

      Hei. Dette er en interessant debatt. La meg gjøre det klart først: Jeg er FOR selvbestemt abort. Jeg er FOr kvinnens frie valg, men jeg er også FOR reservasjonsretten. Som kvinne ønsker jeg i en så sårbar og fortvilet situasjon og få komme til en lege som ikke har prinsipielle betenkeligheter rundt abort. Jeg synes det er flott at jeg blir henvist til en annen lege som kan gi meg god og balansert rådgiving. Det er jo slik i andre problemstillinger også, at fastlegen henviser videre til andre leger med bedre kompetanse på ulike områder dersom han/hun ikke er kompetent nok selv. En lege som selv sliter med moralsk eller prinsipiell samvittighet rundt abortspørsmålet er ikke den best kompetente til å gi abortrådgiving. Jeg synes derfor det er redelig at de er åpne om dette, og lar andre leger ta den jobben.
      Det er heldigvis ikke slik at vi skal google legen vår for å vite hvor han/hun står. Det skal være offentlig kjent på ditt legekontor hvem som har reservert seg, slik at du automatisk blir satt opp hos annen lege.

      Liker

  • Undre
   6. oktober 2013

   Heidi: Man kan jo snu det på hodet og si at det du ønsker deg er retten til å reservere deg mot at en lege spør om abort er et alternativ. Men du vil jo neppe bli spurt om abort er et alternativ om du ber om en legesjekk i forbindelse med svangerskap? De fleste får jo ikke legetime før uke 12 er passert med mindre det er god grunn til det heller fordi det er relativt stor sjanse for spontanabort i første trimester.

   Liker

  • Monica Iselin Evang
   9. oktober 2013

   Her er det veldig fokus på kvinner og abort, men husk at de nye reglene gjelder alle type inngrep som leger av sammvittighetsgrunner ikke er villige til å henvise til. Hva når en mann ønsker å sterilisere seg, og legen er religiøst i mot sterilisering? Eller i mot prevensjon? Eller om enkelte leger misliker enkelte medisinske preparater og nekter å utføre det? Eller om noen nekter å la en person med infeksjoner omskjæres? Det finnes uttallige probelmstillinger her som ikke er tenkt på ennå!

   Det blir som om en veterinær skulle være mot avlivning! Absolutt troverdig at veterinærer ikke ønsker å ta liv, og hva skal man da gjøre med dyr som er uønsket, syke, gamle osv?

   En lege jobber for en pasient. Slik er det i mange andre ykrer også. En arkitekt må tegne ting han/hun ikke nødvendigvis liker, fordi kunden vil ha det. En matbutikkeier må selge varene i sortementet, selv om han/hun er i mot deler (f.eks alkohol eller tobakk). Man velger et yrke med fordeler OG ulemper.

   Liker

 4. Ellen
  6. oktober 2013

  Jeg er uenig. Jeg er for reservasjonsrett for leger, og helst vil jeg selv ha en fastlege som har reservert seg mot henvisning til abort.

  Vi lever i et demokratisk samfunn. Da er det viktig at mennesker har mulighet til å følge sin samvittighet, ja, det er faktisk hjørnestenen i et demokratisk samfunn. Vi, også jeg, må tåle å møte mennesker som mener noe om det vi gjør.

  Les forøvrig mitt innlegg på Verdidebatt: Hvordan snakke om abort. http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat42/thread435847/#post_435847

  Liker

  • Lammelåret
   7. oktober 2013

   Det er bra du lenker til innlegget ditt, Ellen. Det ligger mye bra informasjon der og andre perspektiver som ofte ikke kommer fram i media forøvrig. Jeg har lest mange av bidragene i din tråd og på verdidebatten. Noen av mine reaksjoner ligger i dette innlegget.

   Som pasient vil jeg slippe å forholde meg til legen min som privatperson, jeg vil at han (hun) skal være profesjonell. Hans private meninger kan han ha på fritiden. Om hans samvittighet er så sterk at han ikke klarer å utføre jobben, så er det på tide å revurdere den – akkurat som det er for alle andre som ikke trives på jobb/med alle sine arbeidsoppgaver.

   Liker

   • Stine
    8. oktober 2013

    Det er jo ganske stor forskjell mellom å skrive ut tabletter mot hoste og å henvise videre til å ta livet av et barn…. Det er min mening.

    Liker

 5. Tilbaketråkk: Storm etter epost-aksjon! « Susanne Kaluza

 6. Ellen
  7. oktober 2013

  For at vi alle skal vite litt mer om hva vi snakker om her, legger jeg ved en lenke til Norges kristne legeforening og deres uttalelse om reservasjonsrett. http://nklf.no/873/nklfs-uttalelse-om-reservasjonsrett

  Liker

 7. Magne D. Antonsen (VG)
  7. oktober 2013

  Bra innlegg!

  Det er Magne fra VG her. I dag har jeg valgt innlegget ditt som dagens anbefaling på Lesernes VG, du finner det nederst på forsiden til http://vg.no

  Er det andre som skriver en god blogg og vil ha mange nye lesere, ikke nøl med å sende en epost til meg på magnea |a| vg.no eller @magneda på Twitter.

  Liker

 8. underveis
  7. oktober 2013

  En kan være lege i mange slags stillinger. Men dersom en har en stilling som fastlege, skal en være førstelinjetejenste for alle sine pasienter – og da må en kunne utføre jobben sin, dvs også skrive henvisninger til det pasienten trenger og har rett til i følge norsk lov.

  Abort er ikke noe som noen er for. Ingen vil ha «flest mulig aborter». Men det finnes ingen abortfrie samfunn. Det er derfor noe helt annet å være for lovregulert rett til abort som en helsetjeneste, slik det er i Norge.
  Og kan du ikke henvise pasientene dine videre i helsesystemet, kan du ikke ha jobben som fastlege.

  Så – ja – jeg støtter deg og Kaluza og de andre. Og skriver om det selv http://erunderveis.blogspot.no/2013/10/alvorlig-talt.html i dag.

  Og jeg vil understreke nettopp dette – at det er meget spesielt – men ikke særlig originalt i menneskenes historie – at det er nettopp kvinners reproduktive helse som blir analysert i et slikt lys, der pasientens situasjon skal vurderes som moralsk og etisk problem og der øvrigheten skal ha rett til å lukke døra for pasienten. Det er et stort tilbakeskritt dersom vi tillater dette.

  Liker

 9. annebloggen
  7. oktober 2013

  Jeg tror de feste kvinner som søker abort, gjør det med tungt hjerte. Det er ikke noen lettvint løsning. Å da skulle risikere å måtte lete seg frem til en lege som vil henvise dem er en uverdig situasjon. Jeg mener at leger må gjøre jobben de selv har utdannet seg til og søkt på. Jeg synes ikke abort er noe man skal ta lett på. Og jeg tror at et tilbud om å snakke igjennom situasjonen med noen kan være en god ting uansett hva kvinnen bestemmer seg for. For å få ned aborttallene tror jeg det må jobbes på flere fronter samtidig. Det viktigste er naturligvis å forhindre uønskede svangeskap og det må menn og kvinner ta ansvar for sammen. Det andre er at et må være noe hjelp å få for de som tviler, men velger å beholde. Det kan handle om økonomi, boliger, skolegang, barnehageplass, muligheter for litt hjelp og oppfølging hjemme eller helt andre ting.

  Jeg er også opptatt av menneskelivets verd og i en perfekt verden skulle man ikke ha hatt behov for å avslutte små liv. Men slik er det ikke. Noen kvinner blir gravide og innser at de ikke kan beholde barnet.Det kan ingen andre en kvinnen selv bestemme. Heidi sier at kvnnen er «makthaveren» i en abortsituasjon. Det er kanskje sant, men mest av alt sitter kvinnen med et kollosalt ansvar. Det er en stor ting å bære og jeg mener at når en kvinne har kommet til den tunge besluting av hun vil ha abort, så skal helsevesenet møte henne med omtanke, vennlighet, respekt og profesjonalitet.

  Liker

  • Lege i spesialiserin
   8. oktober 2013

   Om du er usikker og er i en vanskelig situasjon er du tjent med at det tilrettelegges for at du kommer til en nøytral lege som kan gi deg den beste støtten og informasjonen.
   Det du ikke er tjent med er å komme til en lege som er negativ til abort og ikke kan gi deg upartisk informasjon og råd.
   Jeg personlig bryr meg ikke så mye om det; kvinnens selvbeste rett til abort er det aller viktigste, men jeg vet om kolleger som er svært dyktige og godt likte leger som reserverer seg. Det ville vært et tap å skvise dem ut på grunn av et ikke-eksisterende problem og kanskje man ender opp med en verre situasjon

   Liker

 10. TrueThat
  7. oktober 2013

  Jeg har ikke lest et mindre reflektert innelgg om abort på lenge.. Vi kan late som om abort er etisk uproblematisk for et øyeblikk. Da kan vi jo enes om at kvinnekroppen er kvinnens. Det er ingen som nekter deg å utføre abort på deg selv med hva du måtte ha for hånden. Det er noe helt annet å kreve at et annet menneske skal gjøre noe med/for din kropp. Og enda mindre med det mange faktisk mener ikke bare er kvinnens eiendom.

  Videre er det snarere kvinner som sitter med bestemmelsesretten i dag. De bestemmer ene og alene om de vil ha sex, og om de så ombestemmer seg midt i akten er det fortsatt voldtekt om mannen ikke hopper av på sekundet. Forstå det den som kan. De kan så ta abort om de vil uten å spørre mannen (fosteret er deres eiendom). Eller de kan føde barnet MOT mannens ønske og så kreve penger av ham som om han var en slave. Videre om alt skulle være fryd og gammen og det så blir skilsmisse så får mor langt oftere forsørgerretten Hvor her var det egentlig mannen hadde så mye han skulle ha sagt? (Fosteret er mors, kan drepes på mors vilje, kan fødes mot fars vilje men skal betales av far likevel, mor har rett på omsorg og far plikt til å forsørge økonomisk)

  I forsøk på å korrigere ditt forvridde verdensbilde høres jeg nå ut som en bitter manssjåvinist, men det får så være. Det er dessverre ingen ond mannsliga som er ute etter å ta kvinner. Dessuten står kvinner MYE sterkere på alle felt når det gjelder fostre, spedbarn og større barn.

  Liker

  • Trond
   7. oktober 2013

   Jeg tviler på at de legene som utfører aborten er imot det, denne debatten handler om fastlegen skal reservere seg mot å henvise deg til de som utfører aborter. Å utføre abort på egenhånd er livsfarlig, det er derfor vi har lovregulert at abort er lovlig. Abort er et mindre problem om det er lovlig enn når det er ulovlig i et land. Det er synd det er så mange som tar abort, men sånn er det. I følge statistikken så har antallet aborter gått ned for ungdom under 20 år og det er jo ganske bra. Det er mange flere aborter for de mellom 20 og 24, veldig synd, da disse burde ha forstått hvordan man bruker prevensjon, er nok mye slurv her, men ingen prevensjon er 100 % sikker.
   Mannen bestemmer like mye som kvinnen om han skal ha sex, han må også ta konsekvensene av sine handlinger. Derfor er det rett at han skal bidra økonomisk når han har vært med på å gjøre en kvinne gravid. Hvorfor skal han tvinge henne til å ta abort om hun er imot det? Det er hun som sitter igjen med samvittigheten resten av livet. Så lenge han ikke bærer barnet, så er det ganske vanskelig å kunne si at han skal være med på å bestemme at hun skal ta abort eller ikke. Han kan for all del komme med sin mening, men han valgte å ha sex, han må ta konsekvenser og ansvar om noe uplanlagt skulle skje. Om han ikke vil ha unge så får han bruke kondom da, det er ikke så veldig vanskelig. Menn må også forstå at ikke alle kvinner kan bruke p-piller pga helsetilstand eller andre grunner. P-piller har også bivirkninger som kan være ganske skumle. De fleste prevensjonsmidler er kun for kvinner, men ikke alle kvinner kan bruke disse.
   Så om han har sex, så må han betale for ungen han lager. Det er ikke bare mors ansvar. Sorry, men det er faktisk ikke en unnskyldning.

   Og det du sier om voldtekt er det nok fåtallet av kvinner som tenker om sex.

   Liker

  • Ellen
   7. oktober 2013

   Jeg liker ikke å bruke så store ord, men når du skriver: «Jeg har ikke lest et mindre reflektert innlegg om abort på lenge» – da får jeg lyst til å sende den påstanden i retur! Jeg er ikke tilhenger av abort, men dersom du ikke forstår at det er kvinnen som er den sårbare i denne situasjon (sammenliknet med mannen), hvor i all verden har du gjort av innlevelsesevnen din? Er du overhode interessert i å lytte til kvinners erfaringer?

   Liker

   • Stine
    8. oktober 2013

    Kvinnen den sårbare i denne situasjonen…. Jeg vil nå si at det er det ufødte barn som er den sårbare part. Og ellers er faren på andre plass, for han kan verken bestemme det ene eller det andre. Og velger kvinnen å føde barnet så får faren mindre rettigheter enn kvinnen. Både menn og kvinner flest kjenner til hvordan barn skapes, så det blir feil å fremstille kvinnen som naiv og uskyldig. Kvinnen bestemmer faktisk over liv og død for barnet sitt. Faren har ingenting å si. Kvinnen kan faktisk ta livet av farens barn, uten hans samtykke. Det skremmer meg.

    Liker

    • Lammelåret
     8. oktober 2013

     Stine: Selvfølgelig kan (kommende) far bestemme mye! Om han ikke vil bli far, må ha bruke kondom. Om han vil bli far, må han finne seg en kjæreste som ønsker seg det samme.

     Slik jeg forstår deg skal menn kunne bestemme over kvinner, i hvilken grad og på hvilken måte?

     Du har et merkelig verdihieraki:
     1. plass – fosteret
     2. plass – mannen
     .. og til sist kvinnen. Kjenner at jeg blir nysgjerrig på hvordan du har fått dette synet, hvorfor du har så liten tillit til kvinner.

     Liker

    • for noen holdninger
     8. oktober 2013

     Men hun som eier denne kroppen som faktisk er gravid kommer til sist?

     Du er LITT spesiell i verdisettingen din!

     Liker

  • Mona
   8. oktober 2013

   «Det er ingen som nekter deg å utføre abort på deg selv med hva du måtte ha for hånden.»

   Er du HELT på bærtur, eller?! Mener du vi skal tilbake til 50-tallet hvor folk tok abort hos såkalte «kloke koner» som brukte kleshengere og strikkepinner?

   Du har rett i en ting: at du er en bitter mannssjåvinist. Som de sier i den engelsktalende delen av verden: Prick!

   Liker

 11. Nina
  7. oktober 2013

  Hva med å starte en underskrift kampanje?

  Liker

 12. ToPlussTre
  7. oktober 2013

  Heisann, ny side – her har du hatt total makeover ser jeg (og avslørte med det at jeg ikke har hatt tid til å lese så mye blogger de siste dagene men i stedet bruker mandagskvelden på å lese meg opp…)! Fint ble det! 🙂

  Til innlegget: Jeg er så enig med deg, i at dette er et stort likestillingspolitisk tilbakesteg! (Det synes jeg for øvrig det også er at regjeringen avkorter pappapermen, men det er en annen sak). En lege, som en psykolog, er og skal være, en person man kan henvende seg til i all sin sårbarhet og ikke risikere å bli avvist av på grunnlag av personlig overbevisning! Bra at mange fronter dette i offentlig debatt.

  Liker

  • Lammelåret
   7. oktober 2013

   Jeg er visst i gang med en makeover, men er fremdeles på leit etter et design som fungerer bedre. Dette er noe tungvindt, så følg med i dagene som kommer.

   Temaet for denne bloggposten trenger å bli debattert med så mange sider som mulig, for det betyr mye for mange og handler om samfunnet vårt, på lang sikt.

   Liker

  • Anders
   7. oktober 2013

   Man kan jo velge selv om man vil ha lenger pappaperm enn de 10 ukene da. Tror nok de korter ned så det skal være mulig for flere å kunne ta permen innenfor de rammene familien selv ønsker og trenger. Mer valgfrihet. Tror ikke mor er pålagt så mange ukene heller. Er det ikke noe sånt som 3 uker før fødsel og 6 uker etter?

   Liker

   • Lammelåret
    7. oktober 2013

    Mors kvote ble økt til 14 uker nå i juli, men det spørs hva som skjer nå.

    Liker

   • ToPlussTre
    7. oktober 2013

    Nei det er som du sier ikke en avkortning totalt men en avkortning av den pålagte pappapermen slik at disse ukene kan disponeres fritt. Jeg mener pålagt pappaperm er et bra og nødvendig grep for å få flere pappaer til å ta ut permisjon. Har man valget blir det ofte mor som er hjemme, kanskje særlig når mannen jobber i et tradisjonelt mannsdominert yrke der det oppleves vanskelig å «be om» permisjon 🙂

    Liker

 13. Sandra
  7. oktober 2013

  Men man trenger jo ikke henvisning fra fastlege for å få utført en abort, ikke i Oslo ihvertfall. Det er jo bare å ringe sykehuset å bestille en time. Er det andre regler i resten av landet?
  Forresten syns jeg hovedinnlegget er litt på siden av hva som egentlig er saken, det er jo ikke sånn at en blir sendt ut på jakt etter en lege som er villig til å tillate kvinnen å få utført en abort. I tilfellene hvor en lege ikke vil henvise til abort, skal han henvise kvinnen til en annen lege som vil hjelpe henne. Det kan f.eks være en annen lege ved samme legekontor

  Liker

  • Lammelåret
   7. oktober 2013

   Det er et godt spørsmål, Sandra! Hvorfor foreslås det at fastleger skal kunne nekte å henvise til abort dersom det ikke er nødvendig med en slik henvisning?

   Mitt innlegg er litt på siden av Kaluza sitt, det har du rett i. Jeg fokuserer f.eks på menns rolle, noe jeg mener er på høy tid. Altfor ofte gjøres abort til et utelukkende kvinnespørsmål og det er det ikke. Det blir helt feil for meg at kvinner kritiseres for høye aborttall uten at menn og kondom nevnes i det hele tatt.

   Liker

 14. gamledampen
  7. oktober 2013

  Er det mange kvinner som ikke har mer styr på seg og sine sexpartnere enn at de «blir gjort gravide»?

  Liker

  • Anders
   7. oktober 2013

   Tror nok poenget her er at menn også er en ansvarlig part. Ikke kvinnen alene.
   Det som er feil er at debatten ofte bare snakker om kvinnen ditt og kvinnen datt, som om de ble gravide av å stirre i veggen mens de dusjer alene. De nevner sjelden eller aldri mannens ansvar.

   Liker

 15. Ayla
  7. oktober 2013

  Bare et barneliv.Ikke noe mer. denne dobbeltmoralismen til dere abortforkjempere er særdeles kvalmende!! barnet er sin egen kropp,ikke kvinnens..må bare gråte jeg, menneskene er blitt så egoistiske og onde at det er nesten ikke til å tro.. dyrevernere på den andre side akker og huffer seg over at man bruker en makk,-EN MAKK- til å fiske med fordi denne makken føler smerte., men de har tydeligvis ikke sett en abortvideo hvor barnet føler smerte når legen hakker det opp med instrumenter. Hvilket håp er det for samfunnet når dyreliv har mer rettigheter enn et menneskeliv?

  Liker

  • Lammelåret
   7. oktober 2013

   Hva slags dobbeltmoralisme, Ayla?

   Jeg er enig med deg i at barnet er sin egen kropp, men når det er snakk om et ufødt barn så er det mors – en del av hennes kropp.

   Liker

   • Heidi
    7. oktober 2013

    Fosteret er i morens kropp, ikke en del av. Dette er ikke bare semantikk, men biologi.

    Liker

 16. for noen holdninger
  7. oktober 2013

  Fantastisk bra – det ER faktisk på høy tid å arrestere de verste anti-abort hysterikerne – som faktisk er menn, tro det eller ei – med det faktum at menn som gjør kvinner gravide slipper helt unna deres moralske indignasjon og hysteriske utfall.

  Liker

  • Mona
   8. oktober 2013

   Jeg har også lagt merke til at de mest hysteriske abortforkjemperne er menn. Jeg spør meg selv hvorfor det er slik? Fordi de ikke har noe konsept om å skjønne hva det er å bære frem et barn? Fordi dette er noe de ikke kan kontrollere så derfor er det viktig å få oss til å føle skam over noe som vi har kontroll over, til syvende og sist? Det er også (u)interessant at de fleste av disse mennene gjemmer seg bak Bibel og religion på ett eller annet tidspinkt. At Jesus sier nei. At dette forslaget kom fra KrF er neppe den største overraskelsen i denne saken – den mest overraskende for min del er at vi sitter i 2013 og diskuterer hvorvidt kvinner burde ha rett til å velge.

   Liker

   • Mona
    8. oktober 2013

    Abort*motstandere* skulle det jo selvsagt være…

    Liker

   • Lars
    8. oktober 2013

    Hva du har av personlige erfaringer er selvfølgelig fullstendig uinteressant. Du kan jo ikke dokumentere *noen* av påstandene du kommer med her, inkludert påstanden om at «de fleste» menn som er abortmotstandere er kristne.

    Men hey, mens vi er inne på å dele fullstendig uninteressante erfaringer – jeg har til min overraskelse lagt merke til at det er et høyt antall ikke-kristne kvinnfolk som er i mot abort. (Men jeg lar være å dra konklusjonen om at de fleste kvinnfolk som er abortmotstandere er ikke-kristne..) Videre er mange av de som er for abort personer som ikke har den minste snøring på hvordan en abort går for seg.

    «Ja men da er det jo ikke snakk om en celle-klump lenger!!1one» Nei, det er ikke det, men det er fortsatt lov å ta abort lenge etter at «svulsten» i kvinnens kropp har fått armer og bein. Hva synes du om det, i grunnen?
    **
    Bemerkning fra bloggeier/lammelårtanker: Denne kommentaren har fått fjernet en beskrivelse av abortinngrep som ikke er ønskelig på denne bloggen.

    Liker

    • for noen holdninger
     8. oktober 2013

     «Videre er mange av de som er for abort personer som ikke har den minste snøring på hvordan en abort går for seg.»

     Snodig da – at langt de fleste som jobber innen helse og omsorg er soleklart FOR kvinners råderett over egen kropp, til tross for at disse faktisk vet hvordan en abort går for seg. Det er jo … det stikk motsatte av hva du prøver å innbille oss.

     Liker

     • Lars
      9. oktober 2013

      Les nå hva jeg skriver. Mange av de som er for HAR ikke det minste peiling, og dette gjelder *litt* flere enn de som er i helsevesenet. Om disse er sykepleiere eller lærere eller ingeniører er jo fullstendig uviktig; for øvrig er det heller ikke alle som jobber i helsevesenet som vet hvordan dette her går for seg heller, selv om leger *selvsagt* vet det. Sier jo litt når sykepleiere ikke vet hva som skjer under en abort, liksom, og da tryner jo helsevesen-argumentet ditt litt. Når da dette er tilfelle (og jeg trenger selvsagt ikke å dokumentere noe som helst, vi er jo inne i en diskusjon der personlige erfaringer og synsing veier tyngst, tydeligvis), er ønsket om fri abort basert på feil premisser siden mange ikke vet hva en abort går ut på. Hadde de forandret mening om de hadde fått sett og beskrevet hva som faktisk skjer under et slikt inngrep? Jeg kunne jo ha lagt inn en video av inngrepet her, men det er så inni hampen graphic at ingen egentlig bør se det – men i en abortdiskusjon, kanskje alle burde ha sett det på et eller annet tidspunkt.

      For øvrig fjollete at beskrivelsen av en abort ikke er ønskelig på bloggen, Lammelår. Skal man skjule sannheten og fortsette å diskutere på et nivå der man diskuterer ut i fra utdaterte 70-talls-feminist-argumenter og ikke ut i fra hva inngrepet går ut på? Vi vil diskutere julenissen og hvor koselig og kjekk og snill han er, men vi unnlater å snakke om at han har på seg ei maske og at fasaden er falsk?

      Liker

      • Lammelåret
       10. oktober 2013

       Hei igjen Lars!

       Jeg synes det er supert om du dokumenterer via lenke det du kan dokumentere, men en videosnutt som den du beskriver, ville jeg ikke godtatt. Kritiser meg gjerne for det, men så er det engang slik at dette er min blogg og jeg bestemmer hva som hører til her og ikke.

       Hvordan abortinngrepet foregår er viktig, men jeg synes at det er litt på siden av diskusjonen. Ganske mange damer har fødselsangst, synes du det er et godt grep å vise alle kvinner inngående fødselsbilder med full revning – fordi det er en del av fødselen for mange? Eller å tvinge menn til å se kvinnens underliv under en fødsel, for å vise han hva han har sørget for at kvinnen hans måtte gå gjennom? Dette er virkemidler som kan gi traumer, men de ville demonstrert et poeng – og det er omtrent på det nivået du legger opp til her. Du tror at inngående kjennskap til abortinngrep ville forhindret aborter, men alle aborter er ikke like. Det er ikke alltid slik du beskriver. Jeg har liten tro på skremselspropaganda og betydelig mer tro på psykologi og etikk.

       Liker

 17. Mann
  8. oktober 2013

  Hvorfor skal du ikke Google hvilken lege som henviser til abort? Har jeg vondt i øret eller halsen så må jeg Google en øre-nese-hals spesialist. Om noen få leger ikke ønsker å henvise til abort så er ikke det et stort problem, da kjører man litt lenger til en som gjør det. Joda jeg støtter opp om fri abort, men folk(leger) skal også være fri til å velge om de vil utføre det.

  Liker

 18. Mandagsmor
  8. oktober 2013

  Jeg trodde faktisk at fastlegen skulle være en allmennlege, – dvs en lege for alle slags pasienter. Da bør ikke religiøs overbevisning være til hinder for at legen kan utføre det h*n skal; å hjelpe pasienten. Dersom en lege ikke vil henvise til abortklinikk bør h*n ikke jobbe som fastlege/allmennlege.
  Det nevnes ofte at «det er bare å gå til en annen lege». Vel, bor du ute i bygde-Norge har du ofte ikke den muligheten.
  Debatten sporer ofte av. Dette handler ikke om å være for eller i mot abort. Det handler om allmennlegens/fastlegens ansvarsfraskrivelse overfor enkelte pasienter. Hva blir det neste; Leger som kan reservere seg mot å hjelpe pasienten til prevensjon, assistert befruktning – eller mot å behandle homofile?

  Liker

  • Lege i spesialisering
   8. oktober 2013

   Ofte er alternativet ingen lege; det er situasjonen enkelte steder. Det er ikke flust av fastleger til alle steder.

   Liker

  • Heidi
   8. oktober 2013

   Forutsetningen for å kunne reservere seg har alltid vært samarbeid med en annen lege, så situasjonen du tegner samsvarer ikke med virkeligheten og slik reservasjonsretten er blitt praktisert siden abortloven ble innført. Faktisk var reservasjonsmuligheten en forutsetning for at loven i det hele tatt kunne bli innført, nettopp fordi man anerkjente dilemmaet dette utgjorde for en rekke leger.

   Reservasjonsønsket er heller ikke et som nødvendigvis er knyttet til religion, der det finnes en hel rekke gode og gjennomførte sekulære argumenter mot abort.

   Liker

 19. Lars
  8. oktober 2013

  Du må gjerne prøve å forklare hvordan «en del av kvinnens kropp» feks kan ha annen blodtype enn resten av kroppen. Da er vi jo straks over på biologien, som Heidi snakker om.

  Å skyve «skylden» over på menn blir jo bare helt utrolig teit, for du fremstiller jo nærmest kvinnen som et rent verktøy for mannens forlystelse der hun ligger i all sin forsvarsløshet og uskyld og skrever, mens mannen gjør sitt, som det dyret han er. Virkeligheten er vel ikke akkurat helt sånn, og det vet jo du og.

  Om det er mannens ansvar å sørge for gummien må det da jammen være kvinnens jobb å passe på å få i seg p-piller og, eller hva? Videre fremstilles det som at mannen stikker av så fort han har fått sitt, hvilket selvfølgelig er tøv fra ende til annen i 95% av tilfellene.

  Når slutter forresten fosteret/barnet å være en del av kvinnens kropp?

  Liker

  • Lammelåret
   8. oktober 2013

   Uten en kvinnes kropp kan ikke er barn bli til, for det er ennå slik at befruktningen og den videre utviklingen mot fødsel/levedyktighet utenfor livmoren trenger en livmor – en kvinnes kropp. Derfor er det en del av kvinnen. Så er det helt greit for meg at du ser annerledes på det.

   Jeg skyver ikke skyld over på menn, men savner menns ansvar i debatten(e). Det jeg ser i debatter er at menn mener noe om kvinner og kvinners rettigheter, men overser helt deres eget ansvar. Akkurat dette vil jeg at skal bli et tema. Det er jo ikke slik at kvinner blir gravide på egenhånd.

   Prevensjon er begges ansvar, absolutt. Og jeg tror at aborttallene ville vært betydelig lavere dersom flere menn brukte kondom, kjønnssykdommer også.

   Takk for ditt bidrag og dine kommentarer, Lars!

   Liker

  • for noen holdninger
   8. oktober 2013

   hvis det er sånn at menn ikke vil bli fedre får de sannelig begynne å ta selvstendig ansvar for å sørge for at det ikke skjer – og bruke gummi. det er faktisk menn som gjør kvinner gravide – mulig det er et ubehagelig faktum, men slik er nå biologien.
   og dersom mannen ikke tar sitt ansvar for å unngå uønskede graviditeter så får han ta sin del av støyten for det også, naturligvis. skulle bare mangle.

   Liker

   • Lars
    9. oktober 2013

    Hehe hæ? «Biologi» og «ubehagelig faktum»? Vet ikke om jeg skal le eller gråte her. Blir jo like teit som å si at kvinnemennesket ble gravid fordi hu ikke brukte p-piller og at det derfor er hennes skyld, for det er jo strengt tatt begge sin skyld. Å uskyldiggjøre kvinnen blir bare så alt for dumt, for begge har like mye ansvar.

    Du sier at mannen må ta sitt ansvar og ta sin del av støyten – i min verden er jo det en selvfølge, men da må det jo være like mye opp til kvinnen å la han gjøre nettopp dette, som da også vil inkludere å ta ham med i avgjørelsen om hvorvidt hun bør ta abort eller ei? Men han har vel gjerne ikke noe han skulle ha sagt akkurat der?

    Da faller hele argumentet i fisk: Først er man sur på mannen fordi han ikke tar ansvar, men så får han ikke være med å ta avgjørelsen om abort/ikke abort. Du ser vel at det skurrer? Om abort er så flott og praktisk er det jo ingen grunn til å klage over mannens uansvarlighet i det hele tatt, for abort løser jo problemet uansett?

    Liker

 20. Tora
  8. oktober 2013

  Jeg er så enig med deg. Leger som har slike personlige hindringer burde vurdere et annet yrke.

  Liker

  • Stine
   8. oktober 2013

   Kvinner som ikke er interessert i å bli gravide bør bruke prevensjon istedenfor statsfinansiert «reserveløsning»…

   Liker

   • Lammelåret
    8. oktober 2013

    Stine: Hvorfor har du bestemt deg for at kvinner er sløve og ikke bryr seg om prevensjon? Om mannen tok ansvar, ville ikke kvinnen blitt gravid.

    Liker

    • Lars
     8. oktober 2013

     Jeg klare ikke en gang å begynne å beskrive hvor tåpelig den påstanden der er.

     Liker

    • for noen holdninger
     8. oktober 2013

     Jeg tror ikke vi har med en «stine» å gjøre i det hele tatt, antagelig en «stian».

     Liker

 21. Mannlig legestudent
  8. oktober 2013

  Argumentet at kvinner alltid skal få bestemme over egen kropp, henger ikke helt på greip. Det medfører jo at kvinner skal kunne ta abort helt fram til barnet er ute av kvinnens kropp, noe som er problematisk for de fleste av oss, vil eg tro..
  Argumentet med at det skal være lov å fjerne et foster som ikke fortsatt er regnet som et eget liv, derimot, er de aller fleste av oss enige i. (bortsett fra konservative kristne da, men hvem bryr seg egentlig om hva de mener uansett..?)
  Så hvorvidt det skal være greit å ta abort avhenger ENE OG ALENE om fosteret er blitt et selvstendig liv eller ikke. Kvinners autonomi eller hvorvidt kvinnen er blitt voldtatt eller ikke, er totalt irrelevant!! (ALLE er enige om at det er feil å ta liv av et BARN bare fordi moren har blitt voldtatt. ALLE er enige om at det greit å fjerne en CELLEKLUMP fordi moren er blitt voldtatt.)
  Så hvordan vet man når et foster blir et selvstendig liv? Vitenskapen/forskningen er den som best kan gi svaret på det. (Ikke eldgamle bøker skrevet for 2000 år siden) Staten følger råd fra eksperter på området. Når lovgivningen sier at abort er greit, så er det fordi ekspertisen mener at det. Og da skal selvsagt norske leger forholde seg til dette, og ikke kunne reservere seg mot aborthenvisning! Men, altså, ikke pga av voldtekt eller kvinners rett til å bestemme over egen kropp! Men fordi det er blitt gjort en grundig og faglig vurdering at det er akseptabelt å gjøre det. Leger er representanter for samfunnet, ikke sin egen tro/mening..

  Du sier menn gjør kvinnen gravid og «kommer unna med det» Hva vil du av oss menn? Begge er selvsagt like ansvarlig for bruk av prevensjon, og det er begge sin «feil» at hun blir gravid, men når kvinnen først er gravid er det hun som bestemmer! Du skriver: «Hvorfor nevner ikke menn som diskuterer abort sitt eget ansvar med ett ord?» Dette er fordi menn ikke har noen stemme i hvorvidt det skal tas abort eller ikke!! For at menn skal «ta mer ansvar» ifm abort, må du akseptere på at mannen også får være med på å bestemme om det skal tas abort eller ikke.. (At kvinnen har fått byrden/gleden av å bære fram barn, er IKKE mannens feil!!)

  Liker

  • Lammelåret
   8. oktober 2013

   Mannlig legestudent

   Jeg vil at menn skal ha en bevissthet rundt eget ansvar for prevensjon.
   Og ikke kritisere kvinner som velger abort dersom de selv ikke tar sitt ansvar.

   Liker

   • Peter
    9. oktober 2013

    Det er viktig at menn tar ansvar når det kommer til prevensjon, men skal det foregå et samleie må man være 2 personer. Da er det også en kvinnes ansvar å sørge for at prevensjon blir brukt, eller tenker jeg feil nå?

    Liker

    • Lammelåret
     10. oktober 2013

     Du tenker som meg, Peter. Mitt anliggende er å bevisstgjøre menns ansvar, for det synes jeg ofte blir glemt, som om alt handler om kvinnen. At kvinner skal være mest ansvarlig, fordi det er hun som blir gravid, er en gammel holdning som jeg vil utfordre.

     Liker

 22. Lammelåret
  8. oktober 2013

  Kommentarfeltet lukkes for natten og åpner igjen i morgen. Legg gjerne igjen kommentarer likevel, jeg skal gjennomgå dem i morgen. Alt lagres inntil jeg har hatt en gjennomgang.

  Takk for engasjement så langt. Sov godt!

  Liker

 23. Kate
  9. oktober 2013

  Du selv sier : «Så lenge det er mitt liv, skal ingen andre enn meg få bestemme over det.» Hvorfor vil du da bestemme overfor det ufødte barnets liv? Det barnet har også rett å bestemme selv om det vil leve eller ikke!

  Liker

  • Lammelåret
   9. oktober 2013

   Kate
   Fordi det ufødte barnet ligger i kvinnens livmor – og så lenge det er avhengig av kvinnens livmor er barnet kvinnens liv og kropp. Jeg mener at alle kvinner bestemmer over egen kropp og eget liv. Noe annet er overgrep. Det er nå en gang slik at et foster ikke har autonomi. Faktisk må man bli 18 for å være myndig.

   Liker

 24. Lilsys
  9. oktober 2013


  Kommentaren til Lilsys er slettet i sin helhet av bloggeier/Lammelårtanker fordi ordbruken ikke er ønskelig på min blogg. Den er dessuten full av faktafeil.

  Liker

 25. lavageiten
  9. oktober 2013

  Jeg er enig i abort i mange saker, men tar også avstand fra det ved flere tilfeller. Jeg synes likevel at det er feil i denne sammenhengen å si at alle menn må ta ansvar, mer enn kvinnen. De er jo i samme båt, så da må vel begge ta like mye ansvar? Det jeg reagerer på angående abort, er når kvinnen har sex uten prevansjon og ser på det som en enkel utvei å ta abort. Akkuratt det synes jeg blir en ekkel tilnærming til liv. Utenom slike «ekstreme» tilfeller så er jeg for abort, ihverfall generelt.

  Liker

  • Lammelåret
   10. oktober 2013

   lavageiten

   Jeg mener ikke at menn skal ta mer ansvar, kan ikke gradere et ansvar. Poenget mitt er at vi ikke bare kan ansvarliggjøre kvinnen, men at menn også har et ansvar og det opplever jeg at aldri er et tema. Derfor tar jeg det opp.

   Jeg lurer på hvor ofte kvinner synes det er en enkel løsning å ta abort? Jeg er skeptisk til om det er særlig utbredt, tvert imot tror jeg det er noe som blir brukt i debatter som denne for å gjøre kvinnen til en lelttvindt, uansvarlig person man ikke kan ta på alvor – en kvinne som er lett å hevde seg over og fordømme. For dem det måtte gjelde, som faktisk tar abort gjentatte ganger, ville det vært et tiltak å ta en lengre og dypere samtale med henne for å forstå hva som ligger bak (dersom man ikke allerede vet det), for å kunne hjelpe henne med det hun trenger – ikke det en bedrevitende moralistisk person bestemmer at hun trenger. Dette er et veldig interessant tema, synes jeg!

   Takk for at du ville legge igjen din mening her hos meg!

   Liker

 26. MH.
  9. oktober 2013

  Hvilken rett har vi til å være FOR abort?
  Vi har jo allerede blitt født…
  Hvis man per dags dato går tilbake til den tiden hvor DIN mor
  var i 6.uke i svangerskapet og hun sa hun ønsket å ta abort, tror jeg et
  grovt antall hadde ønsker at abort ikke bare var legens avgjørelse, men at det var ulovlig.

  Er det slik at den som har skapt livet (mor+far/ mann+kvinne) har retten til å avslutte livet?
  Isåfall bør jo våre foreldre fremdeles ha autoritet til å gjøre slutt på våre liv når som helst,
  så lenge del lever. Liv= hjerteslag. Et foster har hjerteslag.
  Hva er egentlig forskjellen?

  Er man gammel nok til å ha sex, er man vel gammel nok til å få barn?
  Jeg nekter å tro at det norske skolesystemet har sviktet så kraftig at man ikke vet
  at ved samleie kan det bli barn?
  Spørsmålet er mere om hva gjør man når man blir gravid pga overgrep?
  Hvordan vil leger/det norske (fysiske og psykiske) helsevesen gå fram da?

  Liker

  • Lammelåret
   10. oktober 2013

   MH.

   Vel, jeg vet om mange om ville valgt andre foreldre om de hadde kunnet. Det mange overser når de insisterer på at kvinner ikke skal ta abort, er at ikke alle er i stand til å gi barnet det det trenger. Mange barn blir traumatisert fra første stund, barnevernet trenerer sakene i åresvis og alle som burde se gjør ingenting. Er det er verdig liv? Eller betyr livskvaliteten ingenting så lenge det er liv? Mange kvinner har selvinnsikt nok til å forstå at de ikke kan ta seg av et barn og de vet hvor stor påkjenning en graviditet vil ha på de, ikke bare på kort sikt.

   Abort har vært ulovlig, men det betød ikke at ingen tok abort, det betydde at kvinner risikerte sitt eget liv og utsatte seg selv for stor stigmatisering i tillegg. I en ideell verden er alle lykkelige, men verden er ikke ideell.

   Jeg skiller mellom det fødte liv og det ufødte, jeg ser at du ikke gjør det. Du har rett til å ha dine standpunkt, men dine forandrer ikke mine.

   Hvis du er interessert i å lære om fosterets utvikling, så er en fagbokhandel full av den slags bøker. Jeg bruker ikke tid og plass i denne bloggen på å skrive om det. Ei heller at straffeloven heldigvis ikke omfatter den ufødte liv. Et slikt samfunn vil ikke jeg ha.

   Takk for ditt engasjement!

   Liker

 27. Ellen
  9. oktober 2013

  Jeg tenker at leger må få mene hva de vil- men at de må forholde seg til norsk lov. Ihht norsk lov er abort tillatt, og hvis man da ønsker å bli lønnet av den norske stat- slik fastlegene er, så må man forholde seg til det.
  Hvis ikke står man jo helt fritt til å være privatpraktiserende uten fastlegeavtale- da kan man forholde seg til sitt eget livssyn og kose seg med meningsfellene sine alt de kan. Men like lukrativt er det neppe, og leger er glad i både pose og sekk….
  Hvis man først skal slippe eventyrene(les: religionen) inn i yrkesutøvelsen, bør den reserverte lege være forpliktet til å dekke kostnadene pasienten har til å oppsøke en annen lege. Da blir det nok ikke mye reservasjon å snakke om….

  Det er dessuten ikke slik at man i andre yrker kan si at «dette liker jeg ikke, så det vil jeg ikke gjøre». Det å hevde at dette er så dyptgripende blir bare vas- i svært mange yrker kommer man bort i alvorlige spørsmål og forhold man må akseptere selvom man misliker dem- så også for leger.
  Jeg er hjertens enig med Lammelåret- jeg vil ha en lege som er en profesjonell yrkesutøver, ikke en som lar egen religion og sym- og antipatier styre yrkesutøvelsen.
  (Det er fristende å tippe at flertallet av de som er for reservasjonsrett for leger er imot hijab i domstol og politi fordi de mener det svekker habiliteten, skjønt- det er jo også bare religionsutøvelse….)
  Religion har ingenting i yrkeslivet å gjøre, der er man profesjonell og må også oppføre seg som sådan. Selvom man er lege.

  Liker

 28. Geo
  10. oktober 2013

  Det man kan lure på, er hvorfor så mange vil straffe disse «uansvarlige» kvinnene som har ubeskyttet sex, med et barn de ikke vil ha…
  Barn burde i alle henseender være ønsket og ikke noe samfunnet skal bruke for å holde kvinnen på plass (det skinner så tydelig igjennom i flere av innleggene).

  Liker

 29. Geo
  11. oktober 2013

  «Det man kan lure på, er hvorfor så mange vil straffe disse “uansvarlige” kvinnene som har et sexliv», skulle det ha stått.

  Liker

 30. Tilbaketråkk: Hvor billig kan man selge en kvinne? | Lammelårtanker

 31. Tilbaketråkk: Min kropp – la din vilje skje | Lammelårtanker

 32. Tilbaketråkk: Nei til eggdonasjon | Lammelårtanker

Takk for kommentaren!

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Nominasjon til årets mest velskrevne mammablog på www.foreldremanualen.no
Bloggurat
Matbloggtoppen

Twitter-oppdateringer

Sunn fornuft
%d bloggere liker dette: