Lammelårtanker

– en storbarnmammas skråblikk på samfunn, likestilling og hverdagsliv

Nei til eggdonasjon

Hvor mye tenker dere på donoren?, spør journalisten Håvard Hagavei, som er i Barcelona for å hente egg fra donor.

Jeg tenker nesten ikke på donoren som en person, svarer han og fortsetter det er bare noe vi må gjøre for å bli gravide.

Jah, det er bare noe paret gjør for å bli gravide.

En donor Aftenposten har snakket med sier at hun donerer egg for pengenes skyld.

Spania har stor arbeidsledighet og har slitt i åresvis med å ta seg av egne innbyggere. Å donere egg er blitt en vanlig og enkel greie, lite komplisert. Som Nadya Maggi sier

at sykehuset tjener rått på oss, er OK. Jeg tenker at en bedrift uansett vil finne en måte å skape fortjeneste på. Alle får det de vil ha. Jeg får penger, sykehuset får penger, og foreldrene får barnet sitt.

Da er det vel ikke noe problem?

Det er jo bare snakk om kroppslighet, om et utgangspunkt for liv, om en handel. Det handler bare om at du har noe jeg vil ha og jeg har noe du vil ha, så bytter.

Eller?

Vet du hva? Jeg synes ikke det. Jeg synes det blir feil i alle kanaler å tillate eggdonasjon. Det kommer til et punkt der natur må få være natur; et punkt der man må akseptere livet som det er og legge bort behovet for kontroll og manipulalsjon. Det kommer til et punkt der man må akseptere at ting er som de er. Og det punktet er for meg eggdonasjon. I min verden kan det overhode ikke sammenlignes med sæddonasjon. Det er en stor fysisk forskjell på å donere sæd og egg.

Det handler ikke om likestilling, om at begge kjønn skal ha rett til å donere utgangspunkt for liv. Det handler om å akseptere naturens svar på det moderne livet vi lever.

Når motivasjonen til donoren er penger, forteller det meg noe om hennes økonomiske situasjon. Da er ikke svaret den rike manns penger. Svaret er politisk.

For når kvinnen blir en inntektskilde, det er da kvinnens verdi blir en produksjonsfaktor, der hun er mer eller mindre verdifull ut fra hvor mange og hvor friske egg hun kan levere. Er det virkelig dette vi, som et rikt land, kan akseptere at kvinner i andre land må redusere seg til å bli?

Det er snart Kvinnedagen. Jeg bare nevner det.

 

~ Lik Lammelårtanker på Facebook for meninger i rykk og napp ~

 

Del gjerne!

Tidligere skrevet

Men kroppen er ikke min egen

Artikkelen i Aftenposten innlegget er inspirert av: Alle får det de vil ha

Om Anne-Helene

Lammelårtanker er en storbarnmammas skråblikk på samfunn, likestilling og hverdagsliv. Velkommen så mye!

21 kommentarer på “Nei til eggdonasjon

 1. jannorama
  4. mars 2017

  Jeg har aldri vært mer grunnleggende uenig med deg. Her reduserer du eggdonasjon til å være «for pengenes skyld» og gjemmer deg bak arbeidsledigheten i Spania. Dette har da på ingen måte noe med hvorvidt vi skal tillate eggdonasjon i Norge å gjøre?!?
  Nettopp ved å tillate vil vi unngå denne typen rått salg til desperate par og kvinner!
  Nettopp ved å tillate vil vi kunne hjelpe kvinner i samme situasjon som vi i dag hjelper menn.
  I Norge har vi bestemt at ufrivillig barnløshet er en medisinsk diagnose vi ønsker å tilby behandling for. Da må vi hjelpe kvinner og menn på lik linje. Det gjør vi ikke i dag.

  Kvinnehelse nedprioriteres, forskes mindre på og styres av for mye følelser.

  Det er kvinnedagen snart. Jeg bare nevner det…

  Liker

  • Anne-Helene
   4. mars 2017

   Det er utallige perspektiver på eggdonasjon, jeg kan ikke ta for meg alt i et blogginnlegg, men tok utgangspunkt i artikkelen. Derfor faller det litt sammen å påstå at jeg reduserer eggdonasjon til å bare handle om penger. Jeg nevner også respekt for den biologiske klokken. Situasjonen i Spania er relevant for oss i Norge – både fordi norske par benytter seg av spanske donorer og fordi de politiske partiene i Norge tar stilling til om vi skal tillate eggdonasjon i Norge i dag. Det er valg til høsten.

   Liker

   • jannorama
    4. mars 2017

    Men å tillate eggdonasjon handler vel om å gjøre det i Norge? Ellers har vi vel ingen mulighet til å tillate noe som helst? Da er det vel snakk om å akseptere at par må reise til andre land for å få det vi ikke tillater her?

    For mange er dette en populistisk og prinsipiell sak, men dette handler om mennesker! Ikke de som venter for lenge, men de som har en sykdom eller en skade. De som har overlevd kreft. De som ikke KAN få barn uten hjelp. De kasusene der vi ville gitt paret donor om det var mannen som svikta, men i dag ikke gir kvinnen samme hjelp. Fordi hun er kvinne.

    Vi må tillate eggdonasjon i Norge for å vise at man ikke kan kjøpe egg fordi man ville tjene litt mer penger før man fikk barn. Vi må tillate eggdonasjon i Norge for at barna skal få en trygghet rundt sin eksistens. Og vi må tillate eggdonasjon i Norge for å gi lik hjelp ved lik diagnose – uansett kjønn.

    Liker

    • Anne-Helene
     6. mars 2017

     Du skriver at det ikke handler om mennesker som venter for lenge med å få barn, men det stemmer ikke helt. Paret i artikkelen ventet for lenge. Siden du skriver dette, tenker du da at en aldersgrense er på sin plass hvis eggdonasjon tillates? Tenker du at eggdonasjon er ok hvis man donerer til seg selv og ikke til andre? Er det en forskjell i dette, synes du?

     Jeg er uenig med deg i at det handler om kjønn. Dersom det var en like stor prosedyre å få hentet ut sæd som å hente ut egg, ville det sannsynligvis vært langt færre menn som var villige til å donere og det ville vært mye av de samme etiske og medisinske problemstillingene.

     Jeg er uenig med deg i at eggdonasjon gir barn trygghet. På hvilke måte da? Forutsetter du her at eggene kommer fra den samme kroppen som bærer fosteret frem? For hvis ikke, er det vanskelig for meg å se hva som er trygt med at den som donerer egg ikke er den samme som bærer fosteret frem, som ikke er den samme som barnet vokser opp sammen med og kaller mor.

     (beklager sent svar!)

     Liker

     • jannorama
      6. mars 2017

      Jeg forstår at du tar utgangspunkt i en artikkel her, men du snakker om å tillate eggdonasjon som en hovedsak. Da må vi fjerne oss fra situasjonen i Spania og konsentrere oss om den faktiske situasjonen i Norge. Den er vesentlig annerledes.

      For det første; i Norge i dag får ingen penger for å donere sæd. Det samme vil være tilfelle for eggdonasjon. Derfor kan du, når vi diskuterer å tillate eggdonasjon i Norge, ta bort hele det økonomiske aspektet.

      Det er også strenge regler for hvem som får hjelp for å få barn. Blant annet er det strenge aldersgrenser. Det betyr at ingen kvinner over 38 år får begynne på behandling ved statlige klinikker i Norge. de vil trolig heller aldri få eggdonasjon om det kun handler om at du har venta for lenge. Til det vil tilgangen til egg være alt for liten.
      I forhold til hvorvidt man skal kunne ta ut egg og spare til senere bruk, så har jeg ikke tatt det med i betraktningen da jeg syns det er helt på siden av denne debatten. Dog mener jeg det er naturlig at man skal få ta ut egg før f.eks. en operasjon eller behandling som vil gjøre det infertil i etterkant. Det tilbudet får menn i dag.
      Så for å svare deg konkret; jeg syns fortsatt det skal være en klar aldersgrense for fertilitetsbehandling i Norge. Jeg mener man må kunne donere egg både til seg selv og andre ved medisinske årsaker, og ved egen sykdom bør det være en individuell vurdering av når man kan benytte egne egg (ved f.eks. kreftbehandling der man bør og må vente en viss tid før man kan bli gravid pga behandling).

      Når jeg hevder at å tillate eggdonasjon i Norge (som er det jeg snakker om og som må være prinsippet for hele denne diskusjonen all den tid vi er et av få land som ikke tillater dette), så mener jeg det vil være langt å foretrekke for barnet at det foregår i svært kontrollerte former her og ikke under helt andre regler i utlandet. Med åpen donor og viten om at det er strengt regulert vil gi barna den informasjonen de eventuelt søker senere i livet.

      Jeg antar at du aldri har opplevd å ikke kunne få barn.

      Jeg antar at du ikke har blitt satt i den situasjonen der du kanskje må bestemme deg for om den du deler livet ditt med ikke får bli biologisk forelder til barnet ditt – eller alternativt aldri få barn.

      Jeg antar at du aldri har måttet sitte og bli vurdert som god nok til å få lov til å bli mor. Fysisk og psykisk.

      Å komme til det punktet der man i det hele tatt vurderer å få barn ved hjelp av andre er en prosess de aller færreste av oss må gjennom. Heldigvis.
      Det er en vei så tung og lang at de fleste dukker under lenge før man kommer så langt. Det barnet som får komme til en familie som har ventet så lenge på å få holde det i armene, vil trolig være et av de heldigste barna som får vokse opp.

      Jeg stiller meg undrende til at vi er så bekymret for hvordan det skal gå med disse barna som har blitt båret frem av en mor de ikke deler genene med, mens vi syns det er mer eller mindre helt uproblematisk at barnet ikke kjenner sin biologiske far! De barna er det trolig rimelig mange av…
      Er det vårt eget behov for å være sikre på at vi VET hvem som er det biologiske opphavet som spiller inn?

      Vi blir trolig ikke enige her, og det er helt greit, men jeg vil alikevel be deg om en ting; se bort fra paret i artikkelen. Glem alle de som vil reise og kose seg litt for lenge før de begynner å lage barn. Se heller for deg å oppdage at du er på vei inn i en for tidlig overgangsalder når du er 19. Prøv å forestill deg hvordan det er å få beskjed om at du og mannen din ikke kan få hjelp fordi det er DINE egg det er noe galt med. Lukk øynene og tenk på hvordan det ville være å være 25 og få beskjed om at eggstokkene dine må fjernes nå. Og du aldri får bli mamma.
      Hadde du vært mann derimot…

      Mulighetene er der – hvorfor vil vi ikke hjelpe?

      Liker

      • Anne-Helene
       7. mars 2017

       I og med at evt eggdonasjon ikke blir en privatsak, men involverer helsevesenet, så er det økonomisk aspektet relevant i debatten. Hvordan skal skattepengene brukes? Er eggdonasjon, som behandling for barnløse, riktig måte å stimulere flere til å få barn?

       Kvinner har per i dag mulighet for å ta ut egg for frysing og senere bruk dersom kvinnen skal gjennom en medisinsk behandling som gir henne redusert fruktbarhet (kilde: bioteknologirådet). Det er et tilbud som altså ikke gjelder dersom man vil utsette å få barn fordi det ikke passer nå. Det synes jeg er bra.

       Enkeltpersoners erfaringer er viktige, men vi må likevel se de store linjene og løfte problemstillinger og erfaringer opp på et høyere nivå, for så å ta stilling til hva som er riktig å legge til rette for.

       Eggdonasjon er mulig, men om det skal være fritt frem for alle som ønsker det eller om vi skal ha en form for regulering – og i så fall hva det skal handle om – det er spørsmålet.

       (takk for at du deler dine meninger her, det setter jeg stor pris på!)

       Liker

 2. John Olav Ytreland
  5. mars 2017

  Jeg har skrevet flere innlegg i mars de siste årene der jeg stiller spørsmål ved om feminismen har et for snevert syn, og jeg lurer på om eggdonasjon er i samme kategori. Har ikke fulgt debatten, men hvis jeg har forstått Ap rett argumenterer de med kvinners rettigheter. De mener at kvinner skal kunne planlegge å bli alenemødre. Jeg kjenner ikke til hva de mener om surrogati, men det høres ut som en naturlig konsekvens. Vi er veldig opptatt av voksnes rettigheter, men en kan lure på om barna er relevante i det hele tatt.

  Likt av 1 person

  • Anne-Helene
   6. mars 2017

   Jeg synes ikke dette har noe med kvinners rettigheter å gjøre, det handler i mine øyne om barns rettigheter, om å vite hvor en kommer fra. At barn er noe man har rett på, vel, det skurrer noe voldsomt for meg. Så vi er nok ganske enige her, John Olav!

   Liker

 3. jooy777
  5. mars 2017

  Er det virkelig en menneskerett å få barn? En tilfredstillese av sitt ego, spesielt når det gjelder enslige kvinner som ønsker seg barn, men ikke «trenger» mannen!
  Om det ikke går på naturlig vis, er det ikke da bedre å gå for adopsjon? Der er mange barn i verden som trenger foreldre og en trygg oppvekst!

  Liker

  • Anne-Helene
   6. mars 2017

   Nei, det synes jeg virkelig ikke er en menneskerett.

   Etter hva jeg har skjønt er det blitt veldig mye vanskeligere å få adoptert i dag enn for mange år siden. Det handler visst om samarbeidsavtaler Norge har med aktuelle land.

   Bortsett fra det: Jeg tror det er på tide med mer overordnede, priinsippieller debatter om hvilken rolle barn har i vårt samfunn. Når barn er blitt noe man nærmest har krav på, har det gått for langt for lenge siden.

   Takk for engasjementet, jooy777!

   Liker

 4. Jeg er enig med Jannorama over her.

  Jeg er for å tillate eggdonasjon i Norge, men jeg mener det bør være strengt for å gjøre det, samme med sæddonasjon.

  Jeg mener det at vi må ha gode rammer rundt det og at ikke bare fordi folk har penger til det så skal de få betale seg ut av det. Her bør det være samme pris uansett, og det skal vurderes medisinsk. Og ikke bare fordi man har lyst til å gjøre det på den måten.

  Liker

  • Anne-Helene
   6. mars 2017

   Hadde vært spennende å høre mer om hva du tenker om at det skal være strengt med sæddonasjon. Det er ikke mange som mener noe om det.

   Liker

 5. Kari
  5. mars 2017

  Mannens sperm, hans valg. Kvinnens egg, hennes valg! Eggdonasjon i f.eks Danmark er altruistisk, på samme måte vil det bli i Norge. Samt at overskuddsegg etter IVF behandling kan doneres fremfor å gå til grunne.

  Liker

  • Anne-Helene
   6. mars 2017

   Det er ikke bare et personlig valg så lenge helsepersonell, juss, politikk og penger er involvert. Derfor er det viktig at vi debatterer ulike sider av dette.

   Tusen takk for kommentaren din, Kari!

   Liker

 6. Kari
  6. mars 2017

  Det er nettopp penger det IKKE handler om når man har altruistiske donasjoner. Og hva som er barnets beste er vel et merkelig argument i denne sammenheng. Barnet hadde aldri fått livet i gave uten donasjonen. Og det er et høyt ønsket barn i tillegg.

  Hvis samfunnet godtar sæddonasjon må vi også si ja til eggdonasjon. Jeg kan ikke se noen prinsipiell forskjell på dette. Hvis en mener at eggdonasjon er noe annet enn sæddonasjon så betyr det at far ikke er like viktig som mor.

  Hva er problemet? Det blir hevdet at det er mye enklere å gi sæd enn egg. Det er ikke sant. Det som er vanskelig med å donere er prosessen i forkant. Det å bestemme seg for om en ønsker å donere for å hjelpe andre. Tenke gjennom hvilke konsekvenser dette har for paret som mottar, barnet som fødes, seg selv og sine omgivelser. Fremtidige konsekvenser i et mulig møte med barnet når/hvis dette tar kontakt. Hvordan forholde seg til dette med egen familie og barn? Disse grunnleggende verdivalg vil være de samme for en mann som en for en kvinne.

  Ja kvinnen må gjennom en hormon kur, Ja hun må gjennom et egguttak. So what? Dette er en enkel standardisert prosess og er ingenting satt opp mot det vanskelige valget om å velge å donere egne egg/sæd til hjelp for andre par.

  Det som ER vanskelig er å lage en fornuftig plan for gjennomføring. Hvem skal få tilbud om eggdonasjon? Det er først og fremst kvinner som har nådd en alder hvor eggkvaliteten er på hell som har behov for eggdonasjon. Hvilken aldersgrense skal vi sette? Må vi ikke akseptere at den biologiske klokken har satt foten ned? Eggdonasjon skiller seg her fra sæddonasjon og utfordrer våre etiske normer. Sæddonasjon er et alternativ for menn som har svært redusert og eller ingen sædproduksjon. Dette oppdages ofte tidlig og man kommer derfor ikke i samme aldersskvis som ved eggdonasjon. Par som velger eggdonasjon reiser i dag til utlandet og får behandling. De har som oftest vært gjennom en lang prosess før en tar et slikt valg. Årevis med utredninger og assistert befruktning, håp og skuffelser. Valget har modnet seg over tid og er i høyeste grad vel gjennomtenkt. De vordene foreldre har tatt et reflektert valg og har mye kjærlighet å gi. Norge kan velge å forby eggdonasjon, men tilbudet/aktiviteten forsvinner jo ikke for det! Det vil være mye bedre at Norge sier JA og dermed ha innflytelse på reguleringen av denne aktiviteten. Lager et tilbud om eggdonasjon med ikke anonym giver som samfunnet kan akseptere og synes fornuftig.

  Eggdonasjon er på mange måter bedre enn sæddonasjon for paret! Kvinnen får graviditeten og fødselen og far er den biologiske faren, samtidig så påvirker kvinnen hvilke gener som uttrykkes gjennom svangerskapet og har dermed også et genetisk forhold til barnet. Ved sæddonasjon får kvinnen alt dette men her står mannen litt ved siden og er «heller ikke» genetisk involvert.

  Debatten raser. Bioteknologirådet har i sin innstilling anbefalt JA til eggdonasjon. Det betyr ikke at forslaget vedtas. Man kan mene hva man vil og der er argumenter både for og imot. MEN, at de aller fleste land godtar eggdonasjon på lik linje som sæddonasjon. Det betyr ikke at forslaget vedtas. Man kan mene hva man vil og der er argumenter både for og imot. MEN, at de aller fleste land godtar eggdonasjon på lik linje som sæddonasjon må veie tungt. Jeg hilser eggdonasjon velkommen og tror dette blir en god løsning både for parene men ikke minst viktig; barna.

  Liker

  • Anne-Helene
   7. mars 2017

   Som sagt: Så lenge eggdonasjon ikke er noe som foregår i private sfærer, så involverer det penger – offentlige penger og dermed er det også et offentlig anliggende.

   Du mnener at det ligger en vanskelig prosess bak avgjørelsen om sæddonasjon. Hvor har du dette fra? Det er mange fortellinger om menn som har donert sæd for å sped på inntekten. Selv om mange av disse historiene ligger langt tilbake i tid, så viser det likevel at det ikke ligger masse tanker og moralske grublinger bak donasjonene. Jeg snakker her om å donere vekk sæd, ikke være mottaker av donert sæd.

   Jeg er helt uenig i argumentasjonen «det er lovlig i andre land, derfor må det bli lovlig i Norge»; når ble andre lands bestemmelser et direktiv om hva vi skal gjøre i vårt land? Norge må ta sine standpunkt i saker som gjelder her, men gjerne lære av andre land. Hva er begrunnelsen din for at Norge må gjøre som andre land?

   (takker og bukker for at du velger å dele dine standpunkter med meg!)

   Liker

 7. Kari
  8. mars 2017

  Dersom norske politikere skulle velge å sette aldersgrense til 40 år, ville det bety at man ikke får slutt på at norske kvinner reiser til utlandet for å få utført eggdonasjon. Flere land i Europa tilbyr nemlig eggdonasjon opp til man er femti år. Men man vil kunne hjelpe flere kvinner i Norge, og nå ut med veiledning til enda flere. Jeg mener ikke å vite at alle men synes en sæddonasjon er et vanskelig valg. På samme måte som det ikke er et vanskelig valg for mange kvinner, jeg kjenner blant annet mange kvinner som har bidratt med altruistiske donasjoner i Danmark. Poenget er at verdivalget bak eggdonasjon og sæddonasjon innebærer samme prosesser på generelt grunnlag. Egg og sæd er også likeverdig i befrukningsøyemed.

  Liker

 8. Kari
  9. mars 2017

  Stadig flere tar til orde for at eggdonasjon bør tilbys i Norge på lik linje som i våre naboland Sverige og Danmark. Det bør også veie tungt at Bioteknologirådet og Helsedirektoratet anbefaler dette.

  Undersøkelser i befolkningen viser også at de aller fleste er enige i at eggdonasjon bør kunne tilbys unge kvinner som er født uten eggstokker eller kvinner som har en sykdom som gjør at de har mistet eggkapasiteten.

  Liker

 9. Stine
  23. april 2017

  Anbefaler deg å lese denne. Mange opplever redusert eggkvalitet i ung alder, så innpakkingen om å «vente for lenge» og «ikke akspetere den biologiske klokken» vil ikke være relevant for en stor del av kvinnene som rammes av forbudet mot å benytte seg av eggdonasjon i dag.

  http://www.adressa.no/meninger/ordetfritt/2017/04/05/Det-koster-å-snakke-om-barnet-man-ikke-greier-å-lage-selv-14556844.ece

  Liker

 10. Tilbaketråkk: Kvinner som rapper barn | Lammelårtanker

Takk for kommentaren!

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Nominasjon til årets mest velskrevne mammablog på www.foreldremanualen.no
Bloggurat
Matbloggtoppen

Twitter-oppdateringer

Sunn fornuft
%d bloggere liker dette: