Lammelårtanker

– en storbarnmammas skråblikk på samfunn, likestilling og hverdagsliv

Skolene jukser og mobber!

Ungen din er ikke flink nok, så vi ser helst at han holder seg hjemme når Nasjonale prøver avholdes! Vi vil ikke ha et lavt snitt, må vite..

Jeg blir så forbanna når unger stenges ute og blir fortalt at de ikke er gode nok! Er det noe unger er sårbare for, så er det nettopp dette. Når voksne, og til og med skoleledelsen står bak, blir jeg rystet.

Dette er ikke noe jeg fantaserer om, det skjer!

Nasjonale prøver avholdes i 5., 8. og 9. trinn og er ment å gi et bilde av hvilket nivå klassen og skolen ligger på. Media elsker å rangere skolene og er blinde for forhold ved de enkelte skolene som kan forklare hvorfor skolen ligger på det nivået den gjør.  Å ligge på et middels faglig nivå, kan være bra dersom utfordringene ved skolen er store, mens for skoler med få utfordringer, kan det være for dårlig, altså at skolen er langt fra sitt potensiale. Når enkelte elever holdes borte fra skolen mens nasjonale prøver foregår, gir det et skjevt bilde av skolens faglige nivå. Dessuten er skolens faglige nivå ikke ensbetydet med gode resultater på de nasjonale prøvene.

2013-09-25 14.58.05

Enkelte skolers behov for å gjøre det bra i nasjonal testing er såpass stort at foreldre føler seg presset til å holde sitt barn borte under prøvene. Det er helt sykt!

Hva i all verden har gått galt når skoleledelsen ikke kan akseptere elevenes ulikheter og at disse kommer til uttrykk på prøver? Hvem forsøker de å lure?!

Om jeg hadde vært i den situasjonen at mitt barn nærmest ble bedt om å ikke være tilstede prøvedagen, hadde jeg stilt opp personlig og krevd at mitt barn ble tatt på alvor – akkurat som alle andre! Det handler ikke bare om det enkelte barn, men om hele skolemiljøet!

Jevnlig settes det igang antimobbekampanjer for å bevisstgjøre voksne og elever. Meningen er å redusere forekomsten, og å gjøre alle likeverdige. Hvordan kan skoler som tar ut de dårligste elevene fra nasjonal testing unngå å se at disse avgjørelsene og oppfordringene, strider mot inkludering? Hvordan kjennes det å få beskjed om at ens prestasjoner ikke er ønsket, men det motsatte? Noe av det som kjennetegner mobbing, er nettopp ekskludering.

Skal ikke skoleledelsen være et godt forbilde, eller gjelder det bare når det ikke direkte handler om dem?

Del med meg! Hva er dine tanker om dette og hvilke erfaringer har du med nasjonale prøver? Gruer barnet ditt seg?

**

Artikler om temaet:

Vestfold Blad: Skoler tilbyr fritak og Rektor, du jukser!

Seksuell trakassering.no: Framgangsmåte i saker om mobbing og krenkelser i skolen

Aftenposten kronikk: Bruk og misbruk av nasjonale prøver

Dagbladets antimobbekampanje: Lenkesamling

VG: Forsker: Skoler fritar svake elever for å blåse opp resultatene

Om Anne-Helene

Lammelårtanker er en storbarnmammas skråblikk på samfunn, likestilling og hverdagsliv. Velkommen så mye!

26 kommentarer på “Skolene jukser og mobber!

 1. Mormor
  25. september 2013

  Jeg har vært i den lite hyggelige situasjonen at jeg har måttet gjennomføre nasjonale prøver. Det er ikke noen god måte å se hvordan elevene har «vokst i kunnskap».
  Som regel blir det drillet i forkant på spesifikke områder og mye av den kunnskapen blir ikke sittende. Mye fordi den knyttes opp mot disse prøvene.
  At man skal holde barn vekk, vet jeg forekommer. Og blir like forbannet hver gang. DET SKAL IKKE SKJE!!! Det er mobbing av de barn som holdes utenfor. FRA toppen, det vil si fra skoleledelse helt øverst. Ikke rart barn mobber, når det kommer så tydelige signaler om at det er tillatt.
  Barn går på skole for å lære å lære, ikke for å bli papegøyer i enkelte tilfeller.
  UUps, der satte du meg igang,
  Klem 🙂

  Liker

  • Lammelåret
   25. september 2013

   Synes du at vi skulle kutte ut nasjonale prøver, eller ser du andre løsninger som kan være nyttige og dekke manglene du ser i dag?

   Det er vel egentlig rart, denne konkurransementaliteten, i og med at skoler flest ikke er profittdrevne?

   Herlig at jeg har klart å sette deg igang, mormor! 🙂 Fyr løs!

   Liker

   • Mormor
    25. september 2013

    Man har andre prøver å benytte seg av, riktig nok kan ikke skolene skryte i etterkant eller beklage, dersom det ikke er standardiserte nasjonale prøver. For dette er et redskap først og fremst for å kunne sammenligne klasser og skoler, dernest for å se hvor på treet den aktuelle klassen ligger.
    Som en sideeffekt kan den enkelt lærer se hvordan den enkelt elev ligger an i forhold til forskriftene om hva de skal ha lært.

    Men om man ser elevene og gir prøver uten drill eller eksklusjoner, får man et riktigere inntrykk av hvordan den enkelte elev utvikler seg. Jeg er klar over at det er å banne litt i kjerka, men etter min mening gir det bare et glimt av elevenes kunnskaper og kunnen.

    Siden læreplaner ble forskrifter, (med definerte målområder) måtte man stable på bena et kontrollapparat og PISA og nasjonale prøver var veien de valgte.

    Standardiserte prøver kan for så vidt være et hendig redskap, Men barn utvikler seg ikke likt og derfor er det ofte stor spredning i en klasse. Både når det gjelder alder, læringsevne og modning. Ikke noe av dette blir vektlagt i de nasjonale prøvene. Der er det kun resultatene som teller og så finner man et snitt som forteller om den enkelte klasse og skole.

    Det skrives og snakkes om tilrettelagt undervisning for den enkelte elev. Samtidig skal elevantallet i den enkelte klasse økes og dermed blir lærertettheten mindre. Det vil igjen si mindre tid til den enkelte elev.

    Men det er som det er ellers i samfunnet. Det skal konkurreres. Rangering av elever, klasser og skoler blir viktigere.
    Akkja.

    Liker

    • Lammelåret
     26. september 2013

     Rangering er en skadelig trend. Få mennesker er tjent med det, iallfall ikke i det lange løp eller ufrivillig. Fugelli snakker mye imot rangeringen av mennesker. Vi trenger ro for å gro, for å lære og være.

     Liker

 2. Elisabeth, Innerst i veien
  25. september 2013

  Enig, dette er helt sykt. Ikke bare sender det negative signaler til de elevene som blir vurdert for svake, men det legitimerer en jukse-holdning som skolen burde være den første til å slå ned på.

  Liker

 3. Mange av de som gir barna hjemmeundervisning gjør det fordi de er mer opptatt av at barna skal lære, enn at de skal få gode karakterer. Gode karakterer betyr ikke nødvendigvis at de lærer mye. det kan og bety at de er flinke til å pugge, og etter prøva, da de ikke lenger trenger å kunne stoffet lenger glemmer de det. Jeg er litt enig i den tankegangen. Mange vil heller velge (1) god karakter og lite kunnskap enn (2)lav karakter og god kunnskap. Altså er karakter viktigere enn kunnskap. Hvordan man scorer på en prøve gir egentlig ikke et dekkende bilde på hvor mye kunnskap en har tilegnet seg. Spesielt ikke når deg gjelder teoretiske fag som histore og naturfag. Her en dag hadde min datter en prøve, og hun hadde lest masse og kunne mye om oppfinnere. Men så fikk hun nesten ikke sprøsmål om det selv om det var nesten 50 % av pensumet. Hadde hun fått spørsmål om det hun hadde lest og kunne godt hadde hun fått mye større score. Så i dette tilfelle kunne hun mer enn prøven viste.

  Men det er ille at noen føler seg presset til å ikke delta på nasjonale prøver. Uakseptabelt!

  Liker

  • Lammelåret
   26. september 2013

   Jeg skjønner hva du mener, Linda!
   Angst for prøver er ikke uvanlig og det kan være veldig skadelig. En elev som gjør det dårlig på prøver, kan gjerne være flink likevel, det er så mange faktorer som spiller inn. Integrert kunnskap er mer verdifullt enn kortvarig kunnskap, men for mange er det vanskelig å få vist hva de kan. Det kan være mange grunner til det.

   Karakterer sier en del, men de sier kanskje mye mindre enn den verdien vi tillegger de?

   Liker

 4. annebloggen
  26. september 2013

  Jeg tror ikke nasjonale prøver er noen god metode for å øke kvaliteten i skolen.

  Liker

  • Lammelåret
   26. september 2013

   Vil du utdype?

   Liker

   • annebloggen
    26. september 2013

    Det ene er at de nasjonale prøvene bare måler en bitte liten del av det som er kvalitet. Det måler ikke om ungene trives i friminuttene, om noen blir mobbet i gymtimene, om kreativitet oppmuntres, om foreldresamarbeidet er godt om ungenes rett til medvirkning ivaretas….

    Finsk skole trekkes ofte fram som et forbilde. Ungdommene får gode resultater på prøver. Men her om dagen hørte jeg (jeg vet ikke om det stemmer, men det kom fra en fagperson) at 25 % av jenter som går siste året på videregående går på antidepressiva.

    En skole med god kvalitet skal støtte elevene i sin utvikling til å bli trygge, glade, hele mennesker med tro på seg selv, evne til samarbeid, empati, initiativ og glede ved å lære.

    Hvis de nasjonale prøvene tillegges for stor vekt og lærerne blir for fokusert på å få gode resultater på akkurat disse, kan det bli mindre tid til oppmerskomhet om andre ting.

    Jeg kjente en gang en gutt som var svært flink i de fleste fag på skolen. Han leste bøker og kunne skrive lange fortellinger før de andre hadde lært bokstavene. Han var god i matte også. Men han klarte ikke «gangesertifikatet». Han kunne gangetabellen helt fint, men han klarte ikke prøven innenfor tiden. Det ble et nederlag at den ene etter den andre av kameratene klarte det. Foreldrene fikk beskjed av skolen om å øve hjemme. Og familien øvde og øvde. Det gikk bare ikke. Det gutten satt igjen med var ikke at han var blant de beste i klassen i matte, men at han ikke klarte det. Han fikke ikke boltre seg med andre regnestykker i denne perioden for målet var at hele kalssen skulle klare akkurat dette.

    Jeg mener ikke at gode ferdigheter i basisfag ikke er viktige. Absolutt ikke! Jeg tror bare at det er sånn at hvis man har nok lærere og gode lærere, så klarer de fint å følge opp den enkelte elev på en god måte og se til at de når sine læringsmål uten nasjonale prøver.

    Men for all del. Dette er noe jeg tror uten å ha noe belegg for det. Og jeg har egentlig stor tillit til at de aller fleste lærere er flinke og fornuftige og klarer å ha fokus på elevene som mennesker og ikke kandidater til en prøve.

    Jeg skjønner bare ikke helt vitsen.

    At mange blir «fritatt» ante jeg ikke. Det er jo aldeles meningsløst!

    Vi bor en svært flerkulturell by. De ungene som er litt svakere i norsk fordi de ikke har bodd her så lenge er da en helt integrert del av elevmassen. Hvis deres resultater ikke skal telle med, skjønner jeg enda mindre.

    Liker

 5. Morten Besshø
  26. september 2013

  God tekst!
  Jeg syns norske skoler har blitt dårligere og dårligere med alt for lite fokus på å faktisk lære noe. Det bygges opp til en puggementalitet hvor et eller annet magisk tall skal forsvare hverdagen.

  Vi har et skolesystem som utdanner mennesker til arbeidsledighet, og det sier seg selv at det ikke er riktig …

  Morten 🙂

  http://mortenbessho.com/2013/03/19/nar-smart-ikke-er-noe-annet-enn-et-tall/

  Liker

  • Lammelåret
   26. september 2013

   Takk Morten!

   Jeg tenker at det er for få enkle jobber og altfor mange som krever høyskoleutdannelse. Ikke alle passer til et langt studieforløp, vi kan likevel ikke kaste disse menneskene inn på NAV fordi vi ikke klarer spa opp nok lærlingplasser!

   Unger må se en mening i det de skal lære, ellers daler motivasjonen og den er vanskelig å heise opp igjen.

   Liker

 6. Camulen
  26. september 2013

  Som lærer er jeg ikke imot nasjonale prøver eller andre typer tester og kartlegginger. De er viktige redskaper for oss lærere for å se om vi har vært gode nok på å gi det elevene skal ha og har krav på. Problemet er at disse resultatene blir offentliggjort. Resultatene skal brukes på skolene og har ingenting i media å gjøre. Det er ikke interessant å diskutere hvem som har skylda når det ikke går som forventet, men HVA vi kan gjøre med det. Og elevene skal ihverfall ikke bli den tapende parten. Det blir helt riv ruskende galt når de «gruer seg til å begynne i 5.klasse fordi da er det nasjonale prøver», som ei jente sa til meg i sommer.

  Liker

  • Lammelåret
   26. september 2013

   Hvor utbredt har du inntrykk av at denne gruingen for nasjonale prøver er, Camulen? Og hvorfor tror du det er mer gruing forbundet med den enn andre prøver?

   Liker

   • Camulen
    26. september 2013

    Tja, jeg vet ikke hvor utbredt gruingen er, og heller ikke hvorfor nasjonale prøver blir så farlig, men det har nok kanskje litt med offentliggjøringen og skolenes ambisjoner å gjøre. Jeg tror det handler veldig mye om hvordan skolen og læreren legger frem prøven for elevene på. Jeg har aldri gjennomført nasjonale prøver selv, men jeg har gjennomført statlige kartleggingsprøver på de lavere trinnene en del ganger. Jeg snakker alltid om prøvene som at de er viktige fordi jeg skal se om jeg har vært flink til å lære elevene det de trenger, og at vi kan finne ut hva vi trenger å øve mer på. Også øver vi litt på selve prøvesituasjonen i forkant og snakker mye om hvorfor man må sitte en og en og slikt. Jeg passer også på at prøven gjennomføres med masse smil og lite stress. Det skal være lov å spørre, men at jeg ikke kan svare på alt. Jeg har inntrykk av at mine kolleger jobber på samme måte, og at vi ikke har så mange elever som gruer seg. Men så jobber jeg også på en Oslo Øst-skole, hvor vi er svært avslappet til disse resultatene. Vi vet at vi aldri kommer på topplisten, men det stresser oss ikke fordi vi vet hvorfor. Likefullt mener jeg at de nasjonale prøvene er viktige arbeidsredskap for oss for videre arbeid. Det er ikke nok å «vite i hodet» hvor elevene våre står. Vi må kunne dokumentere hvor de er også.

    Liker

 7. Ellen
  26. september 2013

  Foreldre bør boikotte nasjonale prøver, synes jeg. Hold ungene hjemme de aktuelle dagene. Det testingshysteriet som har inntatt norsk skole har tatt fullstendig overhånd. Sånn som det er nå, kan man i ærlighetens navn like godt innføre karakterer fra første klasse. Ungene føler seg testet og vurdert til enhver tid.Ungene mine blir godt nok vurdert uten nasjonale prøver. Lærerene har stort sett god nok oversikt.

  Liker

  • Lammelåret
   26. september 2013

   Karakterer før ungdomsskolen håper jeg aldri blir innført. Jeg er temmelig sikker på at barnas interesse for læring er høyere ved tilbakemeldinger fra lærere i form av forklaringer, enn bare ved å få en bokstav eller et tall.

   Liker

   • Ellen
    26. september 2013

    Jeg er også MOT karakterer i barneskolen. Men med all den kartleggingen som skjer nå, ser jeg ikke helt den store forskjellen. Unger må ha tid til å lære – ikke bli testet hele tiden. Og det ER karakterer i barneskolen: De heter høy, middels og lav måloppnåelse!

    Liker

    • Lammelåret
     29. september 2013

     Ellen
     ..men dette med måloppnåelse er vel internt og ikke noe eleven blir fortalt og har bevissthet om?

     Liker

 8. Kajsa Skavhaug
  26. september 2013

  Barn med spesifikke læringsvansker, f.eks. i norsk eller matematikk kan fritas fra prøvene etter foreldrenes ønske. Ser heller ikke hensikten i at barn må gjennomføre tester som de ikke har mulighet til å få til slik at de blir sittende igjen med en opplevelse av ikke å mestre.

  Liker

 9. fimreite
  29. september 2013

  Problemet ligger ikke på skolenivå, men på kommunenivå. Det blir lagt et ekstremt press på de enkelte skolene i form av økonomisk kompensasjon for gode resultater på nasjonale prøver, og økonomiske sanksjoner ved dårlige resultater.

  Dette er spesielt for Osloskolene, og her heldig vis ikke utbredt andre steder i landet. http://www.vg.no/nyheter/innenriks/elevavisen/artikkel.php?artid=10107214

  Men også i Bergen, hvor jeg jobber, kommer det krav fra kommunalt hold om at elevene skal prestere på Nasjonale prøver. Men ikke så ekstremt som i Oslo.

  Hvis man ønsker en endring, så bør man se på Nasjonale prøver som et verktøy for å se hvor innsatsen skal legges inn i opplæringen, heller enn at det er en rangering av skoler.

  Liker

  • Lammelåret
   29. september 2013

   Så bra at du lenker til artikkelen! Der var det mye nytt for meg. Det er jo helt villt at det gis flere penger til dem som allerede klarer seg godt.

   Liker

  • Camulen
   29. september 2013

   Veldig enig!
   Hilsen Oslo-lærer :o)

   Liker

Takk for kommentaren!

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Nominasjon til årets mest velskrevne mammablog på www.foreldremanualen.no
Bloggurat
Matbloggtoppen

Twitter-oppdateringer

Sunn fornuft
%d bloggere liker dette: